Consumatorii medii de electricitate, precum fabricile mai mici sau mallurile, vor fi obligaţi să achite penalizări cuprinse între 15% şi 25% din preţul plătit, dacă transmit furnizorilor estimări care diferă cu +/-25% faţă de consumul real, potrivit unui regulament elaborat de ANRE.

Prevederile regulamentului elaborat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) se aplică furnizorilor consumatorilor de energie electrică la tarife reglementate şi acelor firme care nu au utilizat de dreptul de a-şi alege propriul furnizor.

Dacă estimarea indică un consum mai mic faţă de cel real cu peste 25%, furnizorul va aplica o penalizare de 15% din preţul reglementat al energiei.

În cazul în care prognoza sugerează un consum cu peste 25% mai mare, firma va fi penalizată cu 25% din preţ.

„Procedura urmăreşte responsabilizarea părţilor contractante în realizarea prognozelor de consum a energiei electrice pentru furnizarea energiei şi minimizarea riscurilor legate de dimensionarea achiziţiei”, potrivit ANRE.

Consumatorii cărora li se aplică acest regulament au obligaţia să transmită furnizorilor prognoze anuale, lunare, zilnice şi orare.

În varianta în care consumatorii transmit furnizorilor prognoze cu o abatere mai mică sau egală cu 25% faţă de cosumul real, nu vor fi penalizaţi.