ANAF doreşte ca firmele înregistrate în scopuri de TVA să depună lunar declaraţia informativă privind livrările, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate la nivel naţional, termen mult mai scurt decât obligaţia de raportare semestrială din prezent.

„Identificându-se necesitatea acordării unei atenţii sporite declarării livrărilor, prestărilor de servicii şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, s-a propus modificarea perioadei de raportare pentru declaraţia informativă, de la semestru la luna calendaristică, începand cu luna ianuarie 2010, primul termen de declarare fiind 25 februarie 2010”, se arată într-un proiect de ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Începând cu 2007, firmele înregistrate în scop de TVA sunt obligate să furnizeze semestrial organelor fiscale informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, prin completarea unei declaraţii informative, pe proprie răspundere, care să cuprindă orice operaţiune taxabilă pentru care este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în semestrul de raportare.

Declaraţia se depune în format electronic, pe suport electronic, însoţită de formatul pe hârtie, semnat şi ştampilat. În formatul hârtie se depune doar prima pagină a declaraţiei.

SURSA:Mediafax