În 2012, Trezoreria Statului a reuşit să atragă tot de pe piaţa internă peste 763 milioane euro, mai puţin faţă de suma împrumutată în 2011, de 1,4 miliarde euro. De pe piaţa externă, MFP a atras anul acesta 2,25 miliarde euro şi 2,25 miliarde dolari.
În 2013, titlurile de stat scadente, care trebuie refinanţate, însumează 46,8 miliarde lei, denominate în lei şi în euro. MFP a anunţat deja că în ianuarie 2013 vrea să împrumute de pe piaţa internă 4,6 miliarde lei, iar pe ansamblul primului trimestru din 2013 volumul indicativ al împrumuturilor prin titluri de stat este de 18-20 miliarde lei.
Marele succes al Trezoreriei Statului a fost în 2012 scăderea costurilor de finanţare. Costul finanţării Trezoreriei pe piaţa internă se situează la un nivel mai redus comparativ cu începutul anului.
Astfel, la începutul lunii septembrie, la o solicitare de euroobligaţiuni însumând 750 milioane euro, investitorii străini au oferit 3,5 miliarde euro, respectiv de 4,7 ori mai mult, la un cost de 5,1% pentru o scadenţă de 6 ani, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,15 puncte procentuale comparativ cu emisiunea similară din septembrie 2011, în condiţiile în care aceasta avea o scadenţă mai scurtă de doar 5 ani.
Pe 21 octombrie 2012, un important succes pe piaţa internă de capital a fost vânzarea de obligaţiuni de stat în euro, pe termen de 2,8 ani, în sumă de 421,5 milioane euro (faţă de 150 milioane euro solicitate), la un cost mediu de numai 3,76%.
Creşterea încrederii pieţei financiare este demonstrată şi de faptul că, la o scadenţă relativ similară (3 ani), în mai 2011, Trezoreria s-a împrumutat atunci, tot de pe piaţa internă, la un cost mediu de 4,89%, respectiv cu 1,13 puncte procentuale mai mult.
În data de 31 octombrie 2012, România a atras cu succes, prin Ministerul Finanţelor Publice, o sumă de 1,5 miliarde de euro de pe pieţele internaţionale de capital, în urma unei emisiuni de obligaţiuni de stat denominate în euro. Costul mediu la care s-a reuşit operaţiunea, respectiv 5,04 la sută, reprezintă minimul istoric al emisiunilor suverane realizate de România. În acelaşi timp, scadenţa împrumutului a fost extinsă la şapte ani, cu doi ani mai mult decât cea aferentă finanţărilor externe precedente.
Pe piaţa internă, randamentele au scăzut treptat de la începutul anului până în aprilie, pe fondul reducerii ratei dobânzii de politică monetară de către BNR, iar MFP şi-au asigurat în acea perioadă un surplus de lichiditate confortabil. Acest trend s-a oprit însă în luna mai, când BNR a decis să întrerupă ciclul de tăieri de dobândă din cauza schimbărilor politice din România, care s-au suprapus pe intensificarea temerilor investitorilor cu privire la viitorul zonei euro.
La finalul anului 2012, trendul de reducere a costurilor de finanţare a fost reluat. La ultima licitaţie din acest an, Trezoreria a atras 3,4 miliarde de lei prin obligaţiuni pe trei ani, la un randament de 6,14% pe an, în scădere faţă de cel acceptat la precedenta operaţiune, de 6,61% pe an. Valoarea indicativă o operaţiunii era de numai 300 milioane lei, iar cererea s-a ridicat la 5,9 miliarde lei.
‘În anul 2013, volumul total al împrumuturilor ce urmează a fi lansate de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă prin emisiuni de titluri de stat este determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 2,15% din PIB, care urmează să fie finanţat în proporţie relativ echilibrată de pe piaţa internă şi externă, precum şi de nivelul refinanţărilor de titluri de stat scadente în anul 2013 denominate în lei, în sumă de 46,8 miliarde lei pentru portofoliul actual de titluri de stat’, a anunţat Ministerul Finanţelor Publice.
De asemenea, MFP are în vedere şi emisiuni de titluri de stat pe pieţele externe, în funcţie de evoluţiile şi de oportunităţile oferite de aceste pieţe. Finanţarea din surse externe prin Programul MTN (Medium Term Notes), care urmează să fie suplimentat şi extins până în 2015, se va realiza prin emiterea unui volum indicativ de 2,5 miliarde euro.
Programul de emisiuni MTN pe piaţa internaţională a fost aprobat în 2010 pentru o perioadă de trei ani şi cu un plafon maxim de 7 miliarde euro. De atunci, Finanţele au împrumutat în total 6,2 miliarde euro prin acest program, din care 4,7 miliarde euro în 2012.
‘Întrucât în anul 2013 sunt scadente emisiuni de titluri de stat denominate în euro în valoare cumulată de 1,76 miliarde euro, MFP intenţionează refinanţarea acestora prin emiterea de titluri de stat în aceeaşi valută, funcţie de apetitul investitorilor pentru aceste instrumente de datorie şi de disponibilităţile în euro existente pe piaţa de capital. De principiu, organizarea de licitaţii de obligaţiuni cu cupon în valută se va face trimestrial, în ultima decadă a primei luni’, a precizat MFP.
Pe piaţa internă se vor emite titluri de stat denominate în lei, respectiv certificate de trezorerie cu discount cu scadenţă de până la un an, se vor redeschide emisiuni de obligaţiuni în scopul creşterii lichidităţii acestor titluri pe piaţa secundară şi se vor lansa emisiuni noi de obligaţiuni cu scadenţe de până la 15 ani în scopul ‘extinderii maturităţilor şi consolidării curbei randamentelor, funcţie de apetitul participanţilor în piaţă’.
MFP intenţionează ca obligaţiunile cu maturitate de 10 şi 15 ani să fie organizate, în principiu trimestrial, alternativ în ultima decadă a lunii. Primele licitaţii pentru vânzarea de titluri de anul viitor vor fi organizate pe 7 ianuarie, când MFP a programat o licitaţie pentru certificate de trezorerie cu scadenţa la un an (500 milioane lei) şi o licitaţie pentru obligaţiuni benchmark pe doi ani (800 milioane lei).
Rezerva financiară a Trezoreriei Statului (buffer-ul valutar) creată în urma acordului cu partenerii externi pentru a acoperi necesarul de finanţare a deficitului şi datoriei publice pentru circa 4 luni se află în parametrii conveniţi. În prezent, soldul buffer-ului este de 4,7 miliarde euro. România dispune în conturile FMI de o linie de credit de 3,2 miliarde euro, sumă la care guvernul nu îşi propune să apeleze, deoarece România se bucură de încrederea pieţei financiare interne şi internaţionale, care îi pot asigura finanţarea necesară.
Sursa: Agerpres