Cerere de propuneri – EACEA/12/09 – Programul Tineretul în acțiune – Acțiunea 4.4 – Proiecte care încurajează creativitatea și inovarea în sectorul tineretului
CERERE DE PROPUNERI – EACEA/12/09
Programul „Tineretul în acțiune”
Acțiunea 4.4 – Proiecte care încurajează creativitatea și inovarea în sectorul tineretului
(2009/C 123/08)
1. OBIECTIVE ȘI DESCRIERE
Prezenta cerere de propuneri este lansată în […]