Astfel, pentru schema de plată unică pe suprafață (SAPS), cuantumul maxim al plăților este de 156,89 de euro/hectar, faţă de 139,17 euro/hectar în Campania 2013. Pentru cultivatorii de sfeclă de zahăr, s-a decis acordarea unui sprijin suplimentar, cu o valoare maximă de 379,17 euro/hectar faţă de 331,78 euro/hectar în 2013. Totodată, cultivatorii de orez vor beneficia de o plată suplimentară de maximum 300 de euro/hectar, acestă sumă fiind similară cu cea acordată în campania trecută. Valoarea plăților directe se încadrează în pachetele financiare aprobate de Comisia Europeană.

Sumele totale necesare aplicării schemelor de plăți sunt alocate temporar din veniturile din privatizare în lei și în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice, urmând să fie decontate ulterior de Comisia Europeană, din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA). Astfel, bugetul alocat pentru aplicarea schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) se ridică la peste 1,36 miliarde de euro (peste 6 miliarde de lei). Pentru acordarea sprijinului suplimentar de care vor beneficia cultivatorii de sfeclă de zahăr s-au alocat încă 8 milioane de euro ( 35.643,236 mii lei), în vreme ce alte 3 milioane de euro ( 13.230,60 mii lei) au fost bugetate pentru aplicarea schemei de plată pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană, în conformitate cu articolul 68 alineatul(1) din Regulamentul (CE) nr.73/2009.către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2014.va începe plata avansurilor de până la 50% din plăţile aferente schemei de plată unică pe suprafaţă, urmând ca banii să ajungă la fermieri până la finele lunii în curs.

Suprafața de referință pentru schema de plată unică pe suprafață este de peste 8,16 milioane de hectare.