Prin proiectul de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul ministerului, se propune cuantumul plăţilor care se acordă pentru anul 2011 în sectorul vegetal, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme: schema de plată unică pe suprafaţă, plăţi naţionale directe complementare şi schema de plată separată pentru zahăr.
Sumele totale necesare aplicării schemelor de plăţi directe sunt de 1,34 miliarde euro (5,8 miliarde lei), din care 882 milioane euro (3,8 miliarde lei) sprijin financiar aferent FEGA, alocat temporar de la bugetul de stat, şi 459 milioane euro (2 miliarde lei) cofinanţare publică de la bugetul de stat.
Cursul de schimb utilizat este de 4,3575 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2011.
“Cuantumul maxim al plăţilor este de 100,65 euro/ha în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă (fonduri europene), respectiv 73,35 euro/ha în cadrul schemei de plăţi naţionale directe complementare (Guvern). Totodată, pentru unele sectoare, aceste plăţi se suplimentează cu plăţi complementare specifice, care se asigură din bugetul naţional, astfel: in şi cânepă pentru fibră 41,7 euro/ha, hamei 46,65 euro/ha, tutun 626 euro/ha, sfeclă de zahăr 237 euro/ha”, potrivit Notei de fundamentare a proiectului de HG.
Subvenţiile asigură 30% din costurile de producţie
Cuantumul plăţilor directe (plăţi unice pe suprafaţă şi plăţi naţionale directe complementare), inclusiv cele specifice, a fost stabilit în scopul de a se asigura un nivel unitar de susţinere financiară pe suprafaţa cultivată, în general de până la maximum 30% din costurile de producţie la hectar pentru majoritatea culturilor.
Pentru sfecla de zahăr, sprijinul financiar reprezintă circa 45% din costurile de producţie la hectar, în condiţiile în care numai această cultură beneficiază de o schemă de plată suplimentară (plata separată pentru zahăr de 237 euro/ha din bugetul comunitar) având în vedere că zahărul este produs de importanţă naţională, iar creşterea suprafeţelor cultivate cu sfeclă de zahăr este imperios necesară pentru realizarea cotei de zahăr din sfeclă alocată României.
În conformitate cu dispoziţiile europene, începând cu data de 16 octombrie 2011 se pot plăti fermierilor avansuri de până la 50% din plăţile aferente schemei de plată unică pe suprafaţă.
Astfel, actul normativ propus de Ministerul Agriculturii ar trebui adoptat de Guvern înainte de această dată.