Conform sursei citate, creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, până la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor. Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Bancă şi FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru ANT – sectorul zootehnic la specia bovine pentru anul 2014, că s-au efectuat verificările privind datele din cererea de solicitare a ANT, sector zootehnic, până la data emiterii adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare, precum şi numărul de animale solicitate pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne prima pe cap de animal. De asemenea, în adeverinţă se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinţei şi că beneficiarul a ataşat cererii toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1456/ 25.09.2014 prevede că suma cuvenită pentru beneficiarii de ANT, în sector zootehnic, schema decuplată de producţie în sectorul carne bovine este de 300 lei /cap.

APIA precizează faptul că banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului să nu depăşească ROBOR 6M + 4%, inclusiv comisioanele aferente creditului de maximum 1%.AGERPRES