Așadar, au fost instituite temporar o serie de restricţii privind accesul în anumite zone ale Palatului Parlamentului. Decizia a venit după ce biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act luni, 11 decembrie, de o informare privind faptul că există probabilitatea „extrem de ridicată” ca desprinderile necontrolate ale elementelor de placare a faţadei imobilului să producă accidente.

Acestea ar putea fi soldate cu pagube, răniri sau pierderi de vieţi omeneşti.

Au fost instituite restricţii privind accesul în Palatul Parlamentului

Au fost demarate „procedurile de achiziţie pentru montarea de plase de protecţie pe faţada imobilului”. Aceasta este o măsură temporară pentru punere în siguranţă. Vor fi montate până la repararea faţadelor imobilului.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a făcut o informare intitulată „Măsuri cu caracter temporar pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă”. Potrivit acesteia, evaluarea riscului a avut la bază expertize ale terţelor unităţi autorizate. Au fost luate în considerare și date rezultate din urmărirea în timp a construcţiei.

„Centrul de Dezvoltare Tehnologică din cadrul Serviciilor Camerei Deputaţilor a adus la cunoştinţă faptul că există probabilitatea extrem de ridicată ca desprinderile necontrolate ale elementelor de placare a faţadei imobilului Palatul Parlamentului să producă accidente soldate cu pagube, răniri sau pierderi de vieţi omeneşti.

Evaluarea riscului a avut la bază expertize ale terţelor unităţi autorizate precum şi date rezultate din urmărirea în timp a construcţiei, prelevate până la data prezentei. În baza legislaţiei pe linie de securitate şi sănătate în muncă, zona cu lăţimea de 3 metri de la pereţii exteriori ai imobilului Palatul Parlamentului pe tot perimetrul prezentat în schiţa din anexa 1, a fost considerată «ZONĂ PERICULOASĂ»”, arată informarea.

Măsurile au caracter temporar

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor arată și că au fost demarate procedurile de achiziţie pentru montarea de plase de protecţie pe faţada imobilului.

Este vorba despre o măsură temporară pentru punere în siguranţă. Plasele for fi montate până la repararea faţadelor imobilului. O altă măsură este protejarea zonelor de acces în imobil prin amplasarea de copertine de protecţie.

Potrivit autorităților, au fost implementate următoarele măsuri suplimentare de protecţie cu caracter temporar:

  • Restricţionarea accesului personalului şi autovehiculelor în zonele periculoase, prin montarea de stâlpi cu bandă de semnalizare, cu excepţia căilor de acces în imobil;
  • Afişarea de marcaje specifice de securitate şi sănătate în muncă de atenţionare/restricţionare la intrările în imobil aflate în administrarea Camerei Deputaţilor şi pe tot perimetrul prezentat în schiţă;
  • Restricţionarea folosirii curţilor interioare şi a terasei de la etajul 3 (corp D1 cota 0,00; corp D4 cota – 9,00; terasa corp A2 cota +31,50);
  • Sistarea temporară a acţiunilor de curăţenie, întreţinere spaţii verzi, deszăpezire, etc., în zona periculoasă