"Evoluţia economică în anul 2015 a fost influenţată de măsurile fiscale adoptate. O astfel de măsură a fost reprezentată de extinderea cotei reduse de TVA la toate produsele alimentare, ceea ce a condus la creşterea cu 8,9% a vânzărilor cu amănuntul, susţinând dinamica cererii interne. O influenţă favorabilă a fost exercitată şi de reînnoirea parcului auto care a determinat creşterea comerţului cu autovehicule în anul 2015 cu 19,3%", se arată în document.

Potrivit acestuia, tendinţa de creştere a consumului populaţiei a fost susţinută, totodată, de majorarea resurselor populaţiei determinată de creşterea salariului minim brut pe economie cât şi de menţinerea inflaţiei negative, ceea ce a condus la creşterea venitului real disponibil.

"În acest context economic, volumul schimburilor comerciale a evoluat diferit. Astfel, începând cu cel de-al doilea semestru al anului 2015 exporturile României şi-au încetinit ritmul de creştere de la 6% în semestrul I 2015 la 2,3%, în timp ce importurile au avut o dinamică în creştere de la 6,9 % la 8,2%. Totuşi, dinamica mai pronunţată a importurilor nu provine în mod deosebit din reducerea TVA la alimente, respectiv dintr-o creştere pronunţată a importurilor de bunuri alimentare. Activitatea de comerţ exterior a României a fost concentrată în mod special pe schimburile comerciale cu parteneri aparţinând spaţiului Uniunii Europene astfel că exporturile intracomunitare au înregistrat în anul 2015 valoarea de 40240,8 milioane euro în creştere cu 7,9% faţă de anul anterior. În schimb, valoarea expediţiilor către spaţiul extracomunitar pentru întreg anul 2015 au fost în scădere cu 5,2%", informează CNP.

Dinamica mai accentuată a importurilor s-a datorat intensificării importurilor intracomunitare în creştere de 10,1%, potrivit e CNP, în timp ce importurile din spaţiul extra UE au înregistrat o scădere de 0,1% comparativ cu anul precedent.

"Importurile României în semestrul II 2015 au înregistrat o creştere de 8,2% faţă de semestrul II 2014 prezentând o evoluţie similară de creştere (11,7%) pentru mărfurile provenite din zona comunitară şi de reducere pentru cele din zona non UE (2,1%). Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în 2015, a reprezentat 73,7% din total exporturi şi 77,2% din total importuri, cu un sold negativ al balanţei comerciale de 8.344,1 milioane euro. În ceea ce priveşte situaţia comerţului exterior din zona extra UE exporturile României au totalizat 14.356,3 milioane euro iar importurile de 14.380,6 milioane euro, rezultând astfel un deficit comercial de numai 24,3 milioane euro" , mai arată documentul citat. AGERPRES