În luna noiembrie 2014, conform estimărilor preliminare ale INS, exporturile FOB au însumat 20608,1 milioane lei (4656,5 milioane euro), iar importurile CIF au însumat 22597,1 milioane lei (5105,5 milioane euro). Comparativ cu luna noiembrie 2013, exporturile au crescut cu 2,5% la valori exprimate în lei (2,9% la valori exprimate în euro), iar importurile au crescut cu 3,5% la valori exprimate în lei (3,9% la valori exprimate în euro).

Faţă de luna octombrie 2014, exporturile din luna noiembrie 2014 au scăzut cu 5,4% la valori exprimate în lei (5,6% la valori exprimate în euro), iar importurile au scăzut cu 7,0% la valori exprimate în lei (7,2% la valori exprimate în euro). Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a fost în luna noiembrie 2014 de 1989,0 milioane lei (449,0 milioane euro), mai mare cu 245,4 milioane lei (57,1 milioane euro) decât cel înregistrat în luna noiembrie 2013.

Exporturile FOB realizate în perioada 1.I-30.XI 2014 au fost de 216295,6 milioane lei (48659,5 milioane euro), iar importurile CIF au fost de 239827,4 milioane lei (53963,5 milioane euro). Comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2013, exporturile au crescut cu 7,1% la valori exprimate în lei (6,5% la valori exprimate în euro), iar importurile au crescut cu 6,6% la valori exprimate în lei (6,0% la valori exprimate în euro).

Deficitul comercial FOB-CIF în perioada 1.I-30.XI 2014 a fost de 23531,8 milioane lei (5304,0 milioane euro), mai mare cu 507,2 milioane lei (91,7 milioane euro) decât cel înregistrat în perioada 1.I-30.XI 2013. Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri (Intra-UE28) în perioada 1.I-30.XI 2014 a fost de 153958,3 milioane lei (34661,4 milioane euro) la expedieri şi de 180545,2 milioane lei (40650,1 milioane euro) la introduceri, reprezentând 71,2% din total exporturi şi 75,3% din total importuri.

Valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri (Extra-UE28) în perioada 1.I-30.XI 2014 a fost de 62337,3 milioane lei (13998,1 milioane euro) la exporturi şi de 59282,2 milioane lei (13313,4 milioane euro) la importuri, reprezentând 28,8% din total exporturi şi 24,7% din total importuri. În perioada 1.I-30.XI 2014, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (42,2% la export şi 35,3% la import) şi alte produse  manufacturate*) (32,8% la export şi respectiv 30,9% la import).