Declaraţia vamală de export poate fi transmisă şi în afara programului de lucru al biroului vamal, fără a fi asigurată prezenţa personalului vamal atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii: titularul autorizaţiei pentru utilizarea procedurii simplificate de vămuire la domiciliu este titularul unui certificat AEO – operator economic autorizat (prevăzut în Regulamentul nr. 2454/93 al Comisiei Europene), numărul operaţiunilor vamale de export pe zi este mai mare de 10 declaraţii vamale, valoarea mărfurilor contractate la extern este de peste 10 milioane euro pe an, biroul vamal nu poate asigura disponibilitatea personalului vamal.