Toți vorbim despre aceste riscuri, dar puțini sunt cei care fac ceva pentru a se proteja, mai ales că în România lipsesc instrumentele care ne pot salva de la dezastru. 

Riscurile cibernetice, că vorbim despre viruși, despre malware sau despre alte softuri care sustrag date, blochează accesul la servere sau distrug infornmații esențiale pentru firme sau persoane fizice, nu sunt acoperite, în România decât de două firme de asigurare, după cum arată o analiză  a Autorității de Supraveghere Financiară. 

Călin Rangu, coordonatorul InsurTech HUB din ASF și reprezentant al României în organisemle europene de profil, explică, pentru Capital, cât de mare este pericolul la care ne expunem zi de zi. 

„Studiul realizat de ASF, alături de cele internaționale, relevă necesitatea propunerii de politici pentru asigurarea împotriva riscurilor cibernetice, care pot fi mai periculoase decât riscurile climaterice. Este o nevoie de asigurare și rolul asiguratorilor este esențial. Deși produsele asigurătorilor români sunt puține în acest moment, sperăm ca în perioada următoare să apara noi produse pentru a prelua riscurile financiare care pot afecta grav atât infrastructuri critice, companii, dar și persoane fizice. InsurTech HUB al ASF, parte a rețelei europene pe care o crează Autoritatea Europeană de Asigurări (EIOPA) va acorda tot suportul pentru dezvoltarea de produse inovative necesare cetățenilor și economiei, pe ansamblu. „, a spus Rangu.

Pierderile cauzate de riscuri cibernetice sunt estimate la aproape 0,5 % din PIB-ul mondial. }n România, doar două dintre cele 16 firme de asigurare acoperă aceste riscuri.

Riscul cibernetic poate fi definit ca orice risc care decurge din utilizarea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor care compromite confidențialitatea, disponibilitatea sau integritatea datelor sau a serviciilor, ducând la întreruperea activităților/afacerilor, întrerupând infrastructurile critice (servicii publice, energie, transport, financiar etc.) și afectând oameni și proprietăți.
 
Ce riscuri acoperă asigurările cibernetice, potrivit ASF:

 

răspunderea pentru scurgerea de informații, inclusiv pierderea datelor personale colectate;
costurile generate de scurgerile de informații – inclusiv costuri legate de notificări și analiză criminalistică;
răspunderea pentru securitatea rețelelor – pentru sisteme compromise, inclusiv cauzate de atacuri DOS;
răspunderea media – pentru publicații digitale;
întreruperea afacerii cauzată de un incident informatic;
costurile de restaurare a datelor și a aplicațiilor rezultate în urma unui incident de natură să afecteze funcționarea afacerii;
comunicarea de criză pentru reducerea riscului reputațional;
răspunderea pentru plăți electronice, inclusiv amenzi și penalități;
pierderile generate de furtul de proprietate intelectuală.