AICI găsiţi textul integral al proiectului de ordonanţă precum şi NOTA de fundamentare a acesteia.
UPDATE 4: ASF este condusă de un consiliu format din 15 membri, dintre care un preşedinte şi trei vicepreşedinţi. Membrii consiliului ASF sunt numiţi de Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisiei economice, industrie şi servicii din Senat şi, respectiv a Comisiei buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din camera Deputaţilor.
Comisiile reunite efectuează selecţia candidaţilor ce urmează să fie numiţi, exclusiv pe baza experienţei şi calificării profesionale în supravegherea sectorului financiar. Numirea membrilor Consiliului ASF se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
"ASF preia de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor consiliului al A.S.F., dar nu mai târziu de 15 martie 2013, disponibilităţile băneşti existente în conturi şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare 6 întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea", se mai spune în proiectul de OUG.
UPDATE 3: "Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare ASF, se înfiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. ASF are sediul central în municipiul Bucureşti, str. Foişorului, sector 3 (sediul actual al CNVM – n.r.) şi îşi poate deschide reprezentanţe în orice altă localitate de pe teritoriul României în funcţie de necesităţi", se arată într-un proiect de ordonanţă de urgenţă. "Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, în care se menţin tensiunile generate de criza economică, aceste disfuncţionalităţi să submineze, prin contaminare, încrederea populaţiei în serviciile oferite de întregul sistem financiar şi în modul în care se realizează supravegherea acestora, întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată", se spune în preambulul proiectul de OUG.
UPDATE 2: Structura va purta numele de Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF). La câteva ore după ce Capital a scris despre înfiinţarea Autorităţii, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a apărut şi textul proiectului de ordonanţă. Potrivit actului normativ, înfiinţarea ASF este motivată  “Având în vedere disfuncţionalităţile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfăşurată în sectorul pieţei de capital şi cel al asigurărilor “.

UPDATE CSSPP confirmă crearea megastructurii de supraveghere financiară
„Am primit proiectul de act normativ, îl analizăm şi, în principiu, se are în vedere acordarea unui aviz favorabil”, au declarat pentru Capital reprezentanţi ai Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).
Preşedinta CNVM, Carmen Eugenia Negoiţă, nu a fost disponibilă pentru declaraţii, nefiind în ţară.
Guvernul României a decis  constituirea unei suprastructuri  care ar urma să supravegheze trei dintre cele mai importante pieţe financiare din România. Şeful respectivei instituţii, care se va ocupa de piaţa asigurărilor, piaţa de capital şi piaţa pensiilor private, ar urma să fie actualul ministru al finanţelor, Florin Georgescu, după cum au arătat pentru Capital surse guvernamentale.
Astfel, Georgescu, va face regulile pentru tranzacţii de peste 6 miliarde de euro. Valoarea totală a primelor brute subscrise de firmele de asigurare se ridică la 2 miliarde de euro, tranzacţiile anuale pe Bursă ajung la aproximativ aceeaşi sumă, în timp ce activele totale ale fondurilor de pensii private au sărit de 2,1 miliarde de euro. Vom reveni cu amănunte.