Capital: Din 2009 de când a demarat programul Prima Casă, au existat mai multe cazuri în care locuințele au ajuns în proprietatea statului. Ce s-a întâmplat cu aceste locuințe?
Șerban Pop: Din informațiile centralizate până la 31 decembrie 2012, au fost raportate 73 de cazuri ale persoanelor fizice care se află în procedură de executare silită. Mă refer la stadiul transmiterii de somații, popriri la bănci sau licitații, în vederea recuperării datoriilor. Din punctul de vedere al valorificării acestor imobile, la nivel național au fost organizate 42 de licitații, în prezent rămânând două imobile pentru valorificare. Pot să vă spun că ANAF studiază oportunitatea realizării unui site propriu de licitații online, acolo unde contribuabilii vor găsi toate produsele confiscate de structurile noastre. Nu vă ascund intenția noastră de a muta în online procesul de valorificare, inclusiv pentru bunurile perisabile, ceea ce ar oferi mai multă transparență în procesul de valorificare și ar elimina riscurile de fraudă existente în prezent.

Capital: Cât colectează ANAF din taxele și impozitele de la bănci, mai ales ținând cont de faptul că, în 2012, pierderea pe sistem a fost mult mai mare decât în anii precedenți?
Șerban Pop: În 2012, ANAF a colectat de la bănci 3,48 miliarde de lei, în creștere de la 3,34 miliarde de lei în 2011, respectiv de la 2,69 miliarde de lei în 2010. Aceste sume reprezintă totalul impozitului pe profit, al impozitului pe venit, al TVA, și contribuțiile la Bugetul Asigurărilor de Sănătate, Bugetul Asigurărilor Sociale și Şomaj.

Capital: Cât de funcțional este sistemul de plată online al impozitelor și taxelor?

Șerban Pop: Extinderea acestui serviciu se află în atenția noastră și sperăm să îl îmbunătățim, mai ales că, în prezent, sistemul nu acoperă integral circuitul banilor de la contribuabil la organul fiscal. Cred în necesitatea unui contact permanent între contribuabili și ANAF, motiv pentru care acordăm o mare atenție diversificării serviciilor online. Avem în vedere dezvoltarea unei aplicații pentru telefonul mobil, prin intermediul căreia contribuabilii pot accesa informații fiscale relevante, precum și alte facilități la care nu au avut acces până acum.

Capital: În ce stadiu vă aflați cu verificarea celor 30 de persoane cu mari averi suspectate că au depășit riscul minim acceptat prin neplata impozitelor?

Șerban Pop: Acest program de verificări fiscale are un dublu rol. Pe de o parte, urmărim corectarea situației fiscale a contribuabililor verificați și recuperarea sumelor de bani datorate bugetului de stat, iar pe de altă parte urmărim descurajarea tendințelor de neconformare fiscală ale celorlalți contribuabili. Acest program de verificare a persoanelor cu averi mari este în primul rând un program de conformare la declarare și la plată. România a beneficiat de expertiza FMI și a unor state membre UE în elaborarea procedurilor de control în cazul persoanelor cu averi mari. Programul vizează persoanele cu averi care depășesc 80 milioane de lei sau cu venituri anuale medii mai mari de 12 milioane de lei. Programul mai are în vedere identificarea veniturilor obținute, precum și impunerea conformării la plată a impozitelor legale.

Capital: Ce acțiuni ați demarat pentru a putea avea acces la conturile din străinătate ale românilor?

Șerban Pop: Direcția de verificări fiscale a identificat băncile din străinătate la care persoanele fizice cu averi mari dețin conturi, pe baza datelor comunicate de statele UE. Pentru persoanele fizice supuse verificărilor, accesul la conturile bancare se realizează  de către ANAF prin utilizarea instrumentelor juridice care asigură schimbul internațional de informații. Mă refer la directivele Consiliului Europei privind cooperarea administrativă  în domeniul fiscal şi la convențiile de evitare a dublei impuneri pentru impozitele pe venit şi pe capital încheiate de România cu 85 de state. Desigur, sunt și o serie de alte acorduri privind schimbul de informații în domeniul fiscal care stau la baza cooperării dintre ANAF și alte structuri fiscale similare.

Capital: Ultima măsură implementată de ANAF, plata parțială a prejudiciului de către evazionişti pentru a beneficia de pedepse mai mici, a ajutat la creşterea veniturilor? Cât estimați că veți încasa anul acesta?
Șerban Pop: De la implementarea acestei măsuri, în august 2012, ANAF a colectat 36,7 milioane de lei, conform situației comunicate la finalul lunii februarie. Practic, încasările sunt în creștere cu 2 milioane de lei față de finalul lunii ianuarie. Filosofia ANAF pe termen scurt și mediu va viza implementarea acelor măsuri care să genereze încasări din combaterea evaziunii fiscale și să contribuie la scurtarea circuitului penal.

Capital: Apariția noului Cod al insolvenței va reduce cazurile în care se accesează acest statut de către firmele cu probleme pentru a amâna plata datoriilor?

Șerban Pop: Viitorul Cod al insolvenței trebuie să satisfacă cerința de echilibru între actorii prezenți pe piață. Din acest punct de vedere, ANAF este interesată de respectarea principiului amintit, dar în același timp, obiectivul nostru este să eliminăm vulnerabilitățile pe care statul, prin ANAF, le are în acest moment, din cauza cadrului legal actual. De exemplu, avem în vedere introducerea unor dispoziţii prin care contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei să nu mai poată schimba domiciliul fiscal până la soluţionarea completă a dosarului de insolvenţă de către instanţa de judecată. Efectul unei asemenea măsuri constă în eliminarea sustragerii de la plata obligaţiilor prin schimbarea organului fiscal competent să îl administreze. Intenția noastră este de a descuraja tentanția de a utiliza insolvența ca instrument de amânare sau evitare a plății obligațiilor către bugetul general consolidat.

Capital: Măsura privind reducerea cheltuielilor insti­tuțiilor de stat cu 15% vizează și ANAF? Urmează disponibilizări?
Șerban Pop: Măsura anunțată de Guvern vizează toți ordonatorii principali de credite, în consecință ea se adresează și ANAF.  Deocamdată Agenția s-a limitat la aplicarea unei politici de resurse umane și bugetare prudente. Din punctul de vedere al personalului, începând cu anul 2010, numărul de posturi ocupate la nivelul ANAF a scăzut cu 8,4% în 2011 față de anul 2010, respectiv cu 1,2% în 2012, față de 2011. Având în vedere viitoarea reorganizare, va trebui să regândim toate activitățile desfășurate în cadrul aparatului fiscal și vamal. Astfel, ANAF va avea o politică de resurse umane orientată spre deplasarea anumitor funcţii de la nivel județean la nivel regional, spre reţinerea în sistem a personalului bine calificat şi spre recalificarea personalului în funcţie de evoluția proceselor de activitate. Avem nevoie să creştem ponderea personalului cu grad ridicat de calificare în domenii de activitate precum cele de control, tehnologia informaţiei, juridic.
Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că ANAF se confruntă cu o lipsă de personal în anumite domenii de activitate, determinată atât de plecările voluntare din sistem sau de pensionări, cât şi de apariţia unor noi nevoi prin preluarea unor noi competenţe. Structurile ANAF au nevoie de mai mulți oameni în teren și de mai puțini oameni în birouri, pentru că asta înseamnă o mai bună activitate de combatere a evaziunii și, implicit, mai mulți bani la buget.

Capital: Care este situația reorganizării ANAF și care sunt pașii următori?

Șerban Pop: Reorganizarea ANAF este componenta cea mai importantă a programului de reformă încheiat cu Banca Mondială. Vorbim despre un program multianual, care urmărește eficientizarea structurilor ANAF și creșterea încasărilor la buget. În acest moment lucrăm la înființarea Direcției Antifraudă, ale cărei atribuții vor fi de identificare și de combatere a cazurilor majore de evaziune fiscală, inclusiv de luptă împotriva marilor rețele evazioniste. Am convingerea că această nouă structură va funcționa în cel mult trei luni, iar rolul ei este de a aduce mai mulți bani la buget. De asemenea, motivarea personalului ANAF este în continuare o prioritate și o măsură necesară pentru rezolvarea problemelor de transparență sau de corupție. Motivarea funcționarilor se va face având în vedere competența acestora și meritul profesional, pentru că ANAF nu duce lipsă de resursă umană de calitate.

Carte de vizită

  • Februarie 2011 – aprilie 2012 partener la SCPA Pop, Savin şi Asociaţii
  • Februarie 2008 – ianuarie 2009 vicepreşedinte al ANAF
  • 2004 – 2008 avocat în Baroul Bucureşti.
  • 2001 – 2004 – director de cabinet al ministrului de atunci al Finanţelor, Mihai Tănăsescu

PE SCURT

  • Direcția Antifraudă din cadrul ANAF va fi funcțională în trei luni
  • Persoanele cu venituri medii anuale de 2,7 milioane de euro, controlate de ANAF
  • ANAF a identificat deja băncile din străinătate la care românii cu averi mari au conturi
  • Aproape un miliard de euro a colectat ANAF de la bănci în 2012 din taxe și impozite
  • Societățile aflate în insolvență nu își vor mai putea schimba domiciliul fiscal