Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 150 de miliarde de lei, reprezentând 21,4% din PIB, au fost cu 9,7% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar ca pondere în PIB cu 0,9 puncte procentuale. 

Potrivit datelor MFP, s-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la încasările din TVA (15%), impozitul pe venit (13,5%), impozitul pe profit (11%), venituri nefiscale (18,5%) şi accize (8,2%). 

Încasările din contribuţii de asigurări sociale de stat au scăzut doar cu 1,5% faţă de anul anterior, fiind influenţate de reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuţiilor datorate statului de către angajatori, dar şi majorarea contribuţiei virate la fondurile de pensii private (Pilonul II) cu 0,5 puncte procentuale în 2015 faţa de 2014. 

Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014, încasările administraţiilor locale au crescut pe segmentul impozite şi taxe pe proprietate cu 3%, la taxe pe utilizarea bunurilor cu 6,2% şi venituri nefiscale cu 2%. 

Totodată, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 143,6 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 3,8% faţa de aceeaşi perioada din anul precedent, dar s-au diminuat cu 0,3 puncte procentuale ca pondere în PIB. 

Potrivit datelor MFP, o reducere semnificativă s-a înregistrat în cazul cheltuielilor cu dobânzile, de circa 7%, ca urmare a sezonalităţii plăţilor şi a scăderii randamentelor la titlurile de stat. În paralel, a fost înregistrată o creştere semnificativă, cu 36,8% faţă de perioada similară a anului precedent, a cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. 

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 15,1 miliarde de lei, respectiv 2,2% din PIB, în termeni nominali cu 7,4% în plus faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

AGERPRES