Prețurile au crescut cu doar 1% față de indicatorul din primul trimestru al acestui an, potrivit EPS.

Variaţia anuală pozitivă a indicelui naţional vine coroborată cu o creștere medie a prețurilor de 1,5% pe an în ultimii cinci ani, dar şi cu trendurile ascendente înregistrate la nivel regional, fapt care evidenţiază revenirea pieţei. Astfel, indicele prețurilor din București a prezentat o creștere de aproape 0,7% în trimestrul al doilea din 2017, în timp ce pentru zona București Centru creșterea trimestrială a fost de 1%. Deşi în zona mai largă, București & Ilfov, indicele a arătat o stagnare trimestrială a prețurilor, cu o ușoară modificare de -0,1%, valorile anuale aferente acestei zone au fost, de asemenea, pozitive.

În ceea ce priveşte celelalte şapte diviziuni ale României, majoritatea au continuat tendinţa de creştere trimestrială. Cele mai semnificative creşteri s-au înregistrat în Moldova cu 3,6%, Nord cu 3,2%, Muntenia cu 2,8% şi Vest cu 2,5%, în timp ce indicii aferenţi regiunilor Centru, Sud şi Dunăre şi Mare s-au situat la 1,3%, 0,3% şi respectiv -0,9%. La o analiză a evoluţiilor de la an la an, se observă că toate regiunile prezintă o modificare pozitivă a prețurilor.

Evoluţia indicilor individuali aferenţi celor mai mari unsprezece orașe din România indică o performanţă trimestriala stabilă, datorată atât corelărilor, cât și corecțiilor pe termen scurt. Mai mult, analiza de la an la an pentru București, Iași, Cluj, Oradea și Galați prezintă o tendință ascendentă de 3% în medie.

De asemenea, preţurile proprietăţilor noi au atins o creștere anuală de 3,4% la nivel național, iar cele din Capitală continuă şi ele evoluţia pozitivă.