‘Dacă România ar colecta impozitele şi taxele pe care le are la maxim, ţara ar avea venituri bugetare ca procent din PIB foarte aproape de media europeană. O reformă profundă a administrării taxelor şi impozitelor în România ţintită în direcţia creşterii gradului de colectare a taxelor este absolut necesară’, se precizează în documentul citat.

În acest context, reprezentanţii Consiliului Fiscal vorbesc, în documentul citat, despre necesitatea reducerii evaziunii fiscale pentru obţinerea unor venituri suplimentare la buget în condiţiile în care România are una dintre cele mai mici ponderi în PIB a veniturilor fiscale (impozite şi contribuţii sociale) dintre ţările UE.

Impozitele şi contribuţiile sociale au reprezentat, în 2011, doar 27,2% din PIB, cu 12,4 puncte procentuale din PIB mai mici decât media europeană.

‘Astfel, la nivelul anului 2011, gradul de eficienţă al taxării în cazul taxei pe valoarea adăugată şi a contribuţiilor sociale – calculat ca raport între rata implicită de impozitare şi cea legală – este printre cele mai reduse din ţările est-europene din eşantion, 54% în cazul TVA, faţă de Estonia (82%) sau Bulgaria (71%), şi 61% în cazul contribuţiilor sociale’, se mai arată în document.

Potrivit CF, evaziunea fiscală din ‘munca la negru’ s-a ridicat, în 2010, la 30,842 miliarde de lei, evaziunea fiscală la TVA s-a cifrat la 18,766 miliarde de lei, iar evaziunea fiscală în sectorul informal (populaţie) – 4,076 miliarde de lei.