Potrivit proiectului, la procesul de ierarhizare participă toate programele de studii universitare de licenţă şi master, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din universităţile acreditate sau autorizate provizoriu, de stat, particulare şi confesionale.

Cealaltă evaluare, evaluarea primară, se va realiza anual, pentru toate universităţile supuse evaluării, înaintea începerii anului universitar, iar rezultatul acestei evaluări va fi valabil pe durata anului universitar următor evaluării.

Evaluarea în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii se realizează pe baza unora dintre următoarele criterii: predarea şi învăţarea, cercetarea ştiinţifică, relaţia universităţii cu mediul extern, capacitatea instituţională.

Rezultatele evaluării primare se publică anual, pentru toate universităţile supuse evaluării.

Totodată, ierarhizarea programelor de studii universitare de licenţă şi master se va realiza prin poziţionarea universităţii care le organizează în domeniul de ierarhizare în care se încadrează respectivele programe de studii universitare.

Programele de studii vor fi plasate, în funcţie de poziţia universităţii care le organizează în domeniul de ierarhizare în care se încadrează acestea, în cinci categorii: A, B, C, D şi E, astfel încât A reprezintă categoria celor mai performante programe, iar E categoria celor mai puţin performante.

Lista domeniilor de ierarhizare se propune de către ARACIS, CNCS şi CNATDCU şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Un program de studii universitare se va încadra într-un singur domeniu de ierarhizare.

Încadrarea unui program de studii într-un anumit domeniu de ierarhizare se va face de către universitatea care organizează respectivul program. În cazul unei încadrări necorespunzătoare, organismul de evaluare poate modifica această încadrare.

Sunt considerate programe de excelenţă programele de studii universitare de licenţă şi master plasate în categoria A.

Prima evaluare în scopul ierarhizării programelor de studii şi clasificării universităţilor, care este realizată de către organismul internaţional sau agenţia din străinătate: evaluările primare din cadrul evaluării în scopul clasificării universităţilor şi evaluările în scopul ierarhizării programelor de studii ale căror rezultate sunt valabile pentru anii universitari 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 şi 2014-2015.

Organismul de evaluare, angajaţii acestuia şi experţii evaluatori au obligaţia de a sesiza MECTS în cazul în care constată existenţa unor date false în cadrul rapoartelor furnizate de universităţi, precizează proiectul de Hotărâre.
SURSA: Agerpres