În prezent, 73 de milioane de europeni, adică aproximativ 25% dintre adulți, au un nivel scăzut de educație. Aproape 20% dintre tinerii de 15 ani sunt analfabeți, iar în cinci țări, peste 25% dintre aceștia au un nivel scăzut al competențelor de citire (Bulgaria – 41%, România – 40%, Malta – 36%, Austria – 27,5% și Luxemburg – 26%).
Prognozele indică faptul că, în 2020, peste o treime dintre locurile de muncă din UE vor putea fi ocupate numai de absolvenți de învățământ terțiar și că numai 18% dintre locurile de muncă vor fi disponibile pentru persoane cu un nivel redus de calificare.
Având în vedere această situaţie, Comisia Europeană a lansat o strategie denumită „Reorganizarea învățământului”, destinată să încurajeze statele membre să ia măsuri imediate pentru a asigura formarea, în rândul tinerilor, a competențelor și aptitudinilor necesare pe piața muncii și pentru a-și atinge obiectivele în materie de creștere și de creare de locuri de muncă.

"Reorganizarea învățământului nu este doar o chestiune de bani: deși este adevărat că trebuie să investim mai mult în educație și formare, este limpede că sistemele de învățământ trebuie să fie modernizate și dotate cu un mod de funcționare mai flexibil pentru a răspunde necesităților reale ale societății contemporane. Europa va reveni la o creștere susținută numai prin formarea de profesioniști înalt calificați și adaptabili care să poată contribui la inovare și antreprenoriat. Realizarea de investiții eficiente și bine orientate este esențială în acest sens, însă nu ne vom atinge obiectivele reducând bugetele pentru educație", a declarat comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.
Androulla Vassiliou.
Pentru a se asigura o mai mare compatibilitate a învățământului cu necesitățile elevilor și ale pieței muncii, metodele de evaluare trebuie adaptate și modernizate. Ar trebui intensificată utilizarea TIC și a resurselor educaționale deschise în toate contextele educaționale. Profesorii trebuie să-și actualizeze propriile competențe prin formare periodică. De asemenea, strategia face apel la statele membre să consolideze legăturile dintre școală și angajatori, să apropie întreprinderile de sala de clasă și să le permită tinerilor să descopere universul muncii prin intensificarea activităților de învățare într-un mediu profesional. Miniștri educației din UE sunt încurajați, de asemenea, să-și intensifice cooperarea în acest domeniu la nivel național și european.

Printre alte măsuri propuse se numără un nou criteriu de referință pentru învățarea limbilor străine, orientările privind evaluarea și dezvoltarea educației antreprenoriale, precum și o analiză a impactului la nivelul UE privind utilizarea TIC și a resurselor educaționale deschise în învățământ, pentru a deschide calea unei noi inițiative, care va fi lansată în 2013, privind "Deschiderea învățământului", al cărei scop este de a valorifica la maximum potențialul TIC pentru educație.