Aceste măsuri se referă la majorarea capitalului social al societăţii cu 200 de milioane de lei, până la data de 31 decembrie 2015, operaţiune pentru care au fost deja făcute demersurile necesare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, revizuirea programului de reasigurare, schimbarea auditorului extern statutar, revizuirea politicilor şi a procedurilor pentru îmbunătăţirea cadrului de guvernanţă corporativă, inclusiv pentru îndeplinirea cerinţelor Solvency II, continuarea strategiei de diversificare a portofoliului de asigurări prin lansarea de noi produse şi intrarea pe noi segmente de piaţă, respectiv reevaluarea constantă a claselor de riscuri pentru îmbunătăţirea indicatorilor financiari şi ai performanţei economice a companiei. 

O a doua etapă de majorare a capitalului social în sumă de până la 200 de milioane de lei este prevăzută de către Consiliul de Administraţie al Euroins să se desfăşoare în al doilea semestru al anului 2016. Cuantumul majorării capitalului social în această etapă urmează a fi stabilit în funcţie de evoluţia ulterioară a indicatorilor financiari, ai performanţei economice a companiei de până la data deciziei, precum şi de adecvarea programului de reasigurare. 

'Planul de măsuri aprobat de ASF reprezintă o garanţie din partea acţionarilor Euroins România de a susţine pe termen lung activitatea societăţii şi de a garanta asupra solvabilităţii acesteia în faţa clienţilor', se menţionează în comunicat. 

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat săptămâna trecută planul de redresare financiară a societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare, pe termen de un an, care cuprinde două majorări de capital în sumă de 400 milioane lei. 

'A fost aprobat planul de redresare financiară, pe termen de un an, a societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare. Acesta cuprinde un pachet de măsuri ce include şi două majorări de capital în valoare totală de 400 milioane de lei: 200 milioane de lei până la data de 31 decembrie 2015 (operaţiune pentru care societatea a depus, în luna octombrie 2015, documentaţia la ORC), respectiv 200 milioane de lei în semestrul II 2016', informa ASF printr-un comunicat de presă.

AGERPRES