Legea 142/2023, ce vizează interzicerea modificării kilometrajului real al unei mașini a intrat în vigoare de luni, 29 mai 2023. De asemenea, cetățenii români au obligația să repare odometrul sau să îl înlocuiască „fără întârziere”, în cazul în care este defect.

Modificarea kilometrajului este strict interzisă de lege

Potrivit articolului 2 al Legii 142/2023, manipularea odometrului unui autovehicul, solicitarea manipulării odometrului sau orice altă acțiune care influențează înregistrarea exactă a numărului de kilometri parcurși de un autovehicul sunt strict interzise.

Manipularea odometrului se referă la practica frauduloasă de modificare intenționată și neautorizată a numărului real de kilometri indicați de odometrul unui autovehicul, conform aceleiași legi.

De asemenea, în cazul în care odometrul este defect sau nu funcţionează corespunzător, proprietarul/utilizatorul menţionat în certificatul de înmatriculare/înregistrare al autovehiculului este obligat să îl repare sau să îl înlocuiască fără întârziere la operatori economici autorizaţi în acest sens.

Articolul 13 spune că, în termen de patru luni de la data intrării în vigoare legii, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii va emite un ordin pentru punerea în aplicare a prezentei legi.

În forma adoptată de Senat, modificarea kilometrajului era pedepsită cu închisoare de la 1 lună la 1 an sau cu amendă. Cu toate acestea, Guvernul a explicat că nu este necesară o reglementare separată deoarece acest comportament este deja sancționat conform prevederilor Codului Penal.

Codul Penal incriminează indirect modificarea kilometrajului

Astfel, indirect, modificarea kilometrajului era incriminată prin prevederile Codului Penal. Concret, potrivit articolului 244 această faptă este încadrată drept înșelăciune.

„Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani”, se arată în Codul Penal.

Prin noua lege se clarifică faptul că modificare, solicitarea modificării sau acțiunea de a influența înregistrarea exact a numărului de kilometri este interzisă. De asemenea, se interzice introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie sau utilizarea de echipamente, programe informatice şi de servicii conexe pentru manipularea odometrelor vehiculelor rutiere.