Declarația unică pentru venituri din dividende trebuie completată și depusă

Declarația unică 2024. Conform punctului 36.2 din OPANAF nr. 6/2024, care aprobă modelul, conținutul, modalitatea de depunere și gestionarea formularului 212 „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”. Căsuță: „Am realizat venituri între 12 salarii minime brute, inclusiv și 24 salarii minime brute” trebuie bifată pentru veniturile cuprinse în această plajă.

Prin urmare, în Declaratia Unica pentru anul 2023/2024, la Capitolul I, Subsecțiunea I.3.2 „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată”, la punctul 1.5 „Venit și/sau câștig din investiții”, trebuie completate dividendele nete (încasate), adică veniturile realizate. Această informație a fost furnizată în luna mai 2024 de către specialiștii de pe site-ul PortalCodulFiscal.ro.

Cine este obligat să depună declarația

Pe 27 mai 2024, expiră termenul pentru depunerea Declarației Unice (DU) privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212).

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care, în anul de impunere, au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România și/sau din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, conform prevederilor Codului fiscal. De asemenea, declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri, dar optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

  • prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe portalul www.anaf.ro;
  • prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
  • Declarația se poate depune și în format fizic, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

ANAF a publicat o broșură pe site

De asemenea, ANAF a publicat pe site-ul său o broșură despre Declarația unică – Formular 212 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Contribuabilii care obțin venituri din activități independente și/sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care impozitul se determină în sistem real, și care își încetează activitatea sau o suspendă temporar conform legislației în vigoare, au o anumită obligație.

Ei trebuie să depună declarația la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, în situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii contractelor încheiate între părți, pentru care venitul brut se determină conform prevederilor legale și în care chiria este exprimată în lei sau echivalentul în lei al unei sume în valută, au obligația de a depune declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente, pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, au obligația de a depune declarația în termen de 30 de zile de la încetarea activității sau întreruperea temporară a acesteia. Aceștia trebuie să își recalculeze impozitul pe venit conform prevederilor legale.