Un deputat a decis să depună, pe data de 12 august, la Parlament, un proiect de Lege pentru modificarea Codului de Procedură Penală și a Codului Penal.

Este vorba de senatorul PSD de Olt Siminica Mirea. Prin acesrt demers se dorește să fie reglementată mai clar și mai precis modul de pătrundere în domiciliul persoanelor, în caz de infracțiune flagrantă dar și a modului de punere în executare a mandatului de percheziție în cazul infracțiunilor flagrante.

Astfel, la articolul 157 din Codul de Procedură Penală, se adaugă că „Prin excepție, este permisă pătrunderea oricărei pesoane în domiciliu, fără emiterea unui mandat de percheziție domiciliară, atunci când există indicii temeinice privind existența unei primejdii privind viața sau integritatea fizică a unei persoane și este necesară pătrunderea pentru înlăturarea acesteia”.

O altă modificare se referă la Codul penal și articolul referitor la înăsprirea termenilor de eliberare condiționată în cazul detenției pe viață. Astfel, liberarea condiționată poate fi dispusă dacă cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detențiune, a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei sau a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de comndamnare, afară de cazul când se dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. Un alt caz se referă la situația în care instanța are convingerea că persoana condamnată s-a îndrepat și se poate reintrega în societate sau dacă infractorul nu a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat.

Proiectul de lege mai prevede pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 8 ani pentru lipsirea de libertare în mod ilegal a unei persoane și pedeapsă cu închisoarea, de la 6 luni la 2 ani pentru supravegherea nelegitimă și fără drept a unei persoane sau a locuinței acesteia.

La articolul 208 din Codul Penal alineatul 2 se modifică astfel în sensul că efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță care, prin frecvență sau conținut îi cauzează o temere unei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la  6 luni la 2 ani.

Proiectul mai prevede pedepse cu închisoarea de la 2 la 5 ani, pentru supunerea unei persoane la muncă forțată, iar articolul 222 din Codul Penal, cu privire la racolarea de minori în scopuri sexuale, va prevedea pedeapsă cu închisoarea de la 1 an la 5 ani, în loc de maxim un an, cum era prevăzut în legea inițială.

Articolului 223 din Codul Penal este modificat: „Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”.