Tinerii din România sunt puși de multe ori în situația în care să-și găsească un loc de muncă, la o vârstă mai mică decât cea a majoratului. Unii vor să facă aceste lucruri din cauza familiei din care provin, căci situația financiară nu este una bună, iar traiul lor este din ce în ce mai greu.

În această situație, antreprenorii preferă să le facă contracte de muncă celor pe care îi angajează, pentru că dacă sunt prinși de inspectorii de muncă pot primi amenzi ce începând de la 20.000 de lei.

Ce limite a stabilit legea în ceea ce privește vârsta la care tinerii pot fi angajați

Legea a stabilit însă o serie de limite în ceea ce privește vârsta la care tinerii pot fi angajați. La articolul 13, alineatul 1 din Codul Muncii se prevede că „persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.”

De asemenea, tot din informațiile Codului Muncii, reținem că persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă

Un alt lucru important este acela că încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. Pe lângă acest lucru, încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă.

Nu poate fi trecută cu vederea nici prevederea din Codul Muncii care stipulează că încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani. Aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Se spune că, la vârsta de 16 ani, un tânăr are maturitatea fizică şi psihică suficient de dezvoltată pentru a intra într-un raport de muncă, maturitate fizică ce-i permite să muncească, să-şi angajeze forţa de muncă în schimbul unui salariu. Începând cu vârsta de 15 ani şi până la 16 ani, legea recunoaşte persoanei o capacitate biologică de muncă parţială, ceea ce determină recunoaşterea capacităţii restrânse de a se încadra în muncă.

Așa cum spuneam și înainte, încadrarea tinerilor sub 16 ani se poate face numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Ce minori nu pot încheia un contract de muncă

Nu se poate încheia un contract de muncă cu minori în vârstă de până la 15 ani şi nici persoanele puse sub interdicţie din cauza alienaţiei sau debilităţii mintale, întrucât acestea nu dispun de capacitatea de exerciţiu şi le lipseşte deci discernământul.

Copii de până la 15 ani nu au nici capacitate biologică de muncă. Pentru munci grele, vătămătoare sau periculoase nu au o astfel de capacitate nici tinerii până la 18 ani. Astfel de munci sunt stabilite prin hotărârea Guvernului nr. 600/2007.

Să reținem că, tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani pot fi încadrași doar în munci ușoare, altele decât cele enumerate ca fiind grele, vătămătoare sau periculoase.