‘Am avut un început bun de an, iar profitul net de 262 milioane de euro din primul trimestru demonstrează acest lucru. Performanţa a fost susţinută şi de mediul macroeconomic sănătos din Europa Centrală şi de Est şi de menţinerea tendinţelor pozitive de anul trecut: volumul creditelor a crescut într-un ritm stabil în special în segmentul de retail, costurile de risc sunt în continuare la minime istorice, calitatea activelor a rămas foarte bună, cu o rată a creditelor neperformante de sub cinci procente. Astfel, am putut menţine un nivel ridicat de capitalizare, cu un indice al capitalului comun de rang 1 (Basel 3 implementat parţial) de 13 procente. Baza noastră de costuri a crescut în primul trimestru. Această evoluţie a fost parţial generată de cheltuielile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de reglementare, şi în principal de investiţiile pentru extinderea în continuare a serviciilor pe care le putem oferi digital clienţilor noştri – un domeniu în care deja suntem frecvent consideraţi deschizători de drumuri în industria bancară din Europa.

Ne bucura faptul ca performantele noastre au fost recent confirmate de agenţiile de rating, Standard & Poor’s şi Fitch îmbunătăţind calificativele noastre de rating pe termen lung la A- (cu perspectivă pozitivă) şi respectiv A- (cu perspectivă stabilă). Tendinţele de la nivelul Grupului se regăsesc şi în plan local: toate subsidiarele noastre au avut un prim trimestru profitabil în 2017′, arată Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG, într-un comunicat.

În raportul preliminar al administratorilor, rezultatele financiare din perioada ianuarie-martie 2017 sunt comparate cu cele din perioada ianuarie-martie 2016, iar poziţiile din bilanţul contabil la 31 martie 2017 cu cele din bilanţul la 31 decembrie 2016.

Venitul net din dobânzi s-a diminuat la 1.051,3 milioane de euro (-3,7%; T1 2016: 1.092,2 milioane de euro) în pofida creşterii activităţii de creditare, în principal din cauza veniturilor mai mici din dobânzi aferente portofoliului de obligaţiuni guvernamentale şi pe fondul unui efect de ‘unwinding’ (actualizare a fluxurilor de numerar aferentă activelor depreciate) mai redus. Venitul net din taxe şi comisioane a crescut la 457,7 milioane de euro (+3,3%; T1 2016: 443,1 milioane de euro). Veniturile din operaţiuni cu valori mobiliare şi din administrarea activelor au crescut, în timp ce veniturile din activitatea de creditare s-au diminuat. Venitul net din tranzacţionare s-a redus la 48,6 milioane de euro (-5,1%; T1 2016: 51,2 milioane de euro). Venitul operaţional a fost aproape stabil la 1.617,5 milioane de euro (-0,7%; T1 2016: 1.629,3 milioane de euro).

 

Cheltuielile administrative generale au crescut la 1.018,3 milioane de euro (+0,9%; T1 2016: 1.008,8 milioane de euro), în principal din cauza majorării cheltuielilor de personal la 571,7 milioane de euro (+1,1%; T1 2016: 565,4 milioane de euro). Acest indicator include înregistrarea plăţii în avans a majorităţii contribuţiilor anuale pentru schemele de garantare a depozitelor, în valoare totală de 64,7 milioane de euro (2016: 71,7 milioane de euro). În consecinţă, profitul operaţional s-a diminuat la 599,2 milioane de euro (-3,4%; T1 2016: 620,5 milioane de euro). Raportul cost/venit s-a situat la 63,0% (T1 2016: 61,9%).

Costurile nete cu provizioanele aferente activelor financiare depreciate au rămas în apropierea minimelor istorice, la 65,8 milioane de euro, respectiv 19 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienţi (T1 2016: 56,4 milioane euro, respectiv 17 puncte de bază). Rata creditelor neperformante s-a menţinut la 4,9% (31 decembrie 2016: 4,9%). Rata de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante a scăzut uşor la 67,6% (31 decembrie 2016: 69,1%).

Poziţia ‘alte rezultate operaţionale’ s-a situat la -127,1 milioane de euro (T1 2016: -139,5 milioane de euro), incluzând contribuţiile anuale la fondurile de rezoluţie în valoare de 77,5 milioane de euro (T1 2016: 64,7 milioane de euro). Taxele pe operaţiunile bancare şi financiare au însumat 35,8 milioane de euro (T1 2016: 62,8 milioane de euro). Aceasta scădere s-a datorat în principal reducerii semnificative a taxei bancare din Austria, la 5,6 milioane de euro (T1 2016: 29,5 milioane de euro), după o plată extraordinară aferentă acestei taxe efectuată în trimestrul al patrulea din 2016. În Ungaria, taxele pe operaţiuni bancare s-au diminuat la 23,6 milioane de euro (T1 2016: 26,9 milioane de euro), în timp ce în Slovacia s-au ridicat la 6,6 milioane de euro (T1 2016: 6,2 milioane de euro).

Taxa pe participaţiile minoritare a crescut la 76,8 milioane de euro (+60,6%; T1 2016: 47,8 milioane de euro), pe fondul creşterii contribuţiilor la profit ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societăţii mamă s-a diminuat la 262,2 milioane de euro (-4,6%; T1 2016: 274,7 milioane de euro).

 

Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 16,4 miliarde de euro (31 decembrie 2016: 16,1 miliarde de euro). După aplicarea deducerilor şi filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parţial) s-a redus la 13,4 miliarde de euro (31 decembrie 2016: 13,6 miliarde de euro). Fondurile proprii totale (Basel 3 implementat parţial) s-au majorat la 19,0 miliarde de euro (31 decembrie 2016: 18,8 miliarde de euro).

Profitul preliminar din primul trimestru nu a fost inclus în calcul, dar costurile de risc aferente perioadei au fost deduse. Riscul total (activele ponderate la risc, inclusiv riscurile de credit, de piaţă şi operaţionale; Basel 3 implementat parţial) a crescut la 103,6 miliarde de euro (31 decembrie 2016: 101,8 miliarde de euro). Capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parţial) s-a situat la 13,0% (31 decembrie 2016: 13,4%), iar indicele de capital total (Basel 3 implementat parţial) la 18,4% (31 decembrie 2016: 18,5%).

Activele totale au crescut la 222,8 miliarde de euro (+7,0%; 31 decembrie 2016: 208,2 miliarde de euro), pe fondul majorării poziţiei ‘numerar şi echivalente de numerar’ la 24,7 miliarde de euro (31 decembrie 2016: 18,4 miliarde de euro) şi creşterii creditelor şi avansurilor către instituţiile de credit (valoare netă) la 10,4 miliarde de euro (31 decembrie 2016: 3,5 miliarde de euro). Portofoliul net de credite şi avansuri către clienţi a crescut la 133,0 miliarde de euro (+1,8%; 31 decembrie 2016: 130,7 miliarde de euro). În privinţa pasivelor, depozitele de la bănci s-au majorat la 22,9 miliarde de euro (31 decembrie 2016: 14,6 miliarde de euro), iar depozitele de la clienţi au continuat să crească – mai ales în Cehia şi Austria – şi au ajuns la 144,7 miliarde de euro (+4,9%; 31 decembrie 2016: 138,0 miliarde de euro). Rata credite/depozite s-a situat la 91,9% (31 decembrie 2016: 94,7%).

 

Contextul operaţional se anunţă favorabil expansiunii creditării. Estimările privind creşterea reală a PIB în 2017 se situează între 1,5% .i 4,5% pentru toate pieţele principale din Europa Centrală şi de Est, inclusiv Austria. Creşterea reală a PIB este generata în principal de cererea internă solidă, în timp ce majorarea salariilor şi scăderea ratei şomajului ar trebui să sprijine activitatea economică din ECE. Este de aşteptat ca disciplina fiscală să se menţină la nivelul întregii regiuni.

Perspective de business. Erste Group are ca obiectiv o rată a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10% (pe baza capitalului tangibil mediu în 2017). Ipotezele de bază sunt: venituri în stagnare în cel mai bun caz (presupunând o creştere de peste 5% a portofoliului net de credite); creştere de 1-2% a costurilor generate de cerinţele de reglementare şi de proiectele de digitalizare; creşterea costurilor de risc, deşi acestea vor continua să fie la minime istorice; evoluţie pozitivă a poziţiei ‘alte rezultate operaţionale’ pe fondul scăderii taxei bancare în Austria.

Riscuri privind perspectivele. Impactul politicilor monetare expansioniste ale băncilor centrale inclusiv dobânzile negative; riscurile politice precum cele legate de alegerile care au loc în economiile cheie ale UE, riscurile geopolitice şi cele economice globale; iniţiativele de protecţie a consumatorilor.AGERPRES