Capitalul total a crescut la finalul primului trimestru din 2016 la 15,2 miliarde euro. După aplicarea deducerilor şi filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parţial) a crescut la 12,2 miliarde euro, iar totalul fondurilor proprii eligibile (Basel 3 implementat parţial) a însumat 17,7 miliarde euro. 

Profitul preliminar din primul trimestru nu a fost luat în considerare la calcul, în timp ce costurile de risc aferente perioadei de raportare au fost deduse. Riscul total, respectiv activele ponderate la risc, inclusiv riscurile de credit, de piaţă şi cele operaţionale (Basel 3 implementat parţial), a crescut la finele lunii martie 2016 la 100,5 miliarde euro. Indicele capitalului comun de rang 1 (CET1, Basel implementat parţial) s-a situat la 12,1%, iar indicele de capital total (Basel 3 implementat parţial) la 17,6%.

Totalul activelor a crescut la 206,4 miliarde euro la 31 martie 2016, în principal pe fondul majorării poziţiei „numerar şi echivalente de numerar”, care include în special depozitele la băncile centrale, la 14,6 miliarde euro, şi creşterii creditelor şi avansurilor către instituţii de credit la 6,7 miliarde euro. 

Portofoliul net de credite şi avansuri către clienţi a crescut ușor la 126,7 miliarde euro. În privinţa pasivelor, depozitele de la bănci au crescut la 17,3 miliarde euro şi depozitele de la clienţi au crescut uşor, la 128,6 miliarde euro. Raportul credite/depozite s-a situat la 98,5%.

Venitul net din dobânzi s-a diminuat ușor la 1.092,2 milioane euro într-un context dificil caracterizat de menţinerea dobânzilor reduse. Venitul net din taxe şi comisioane a scăzut la 443,1 milioane euro, în principal ca urmare a reducerii venitului din operaţiuni cu valori mobiliare şi servicii de plăţi. Pe fondul efectelor extraordinare înregistrate doar în primul trimestru din 2015, venitul net din tranzacţionare s-a diminuat de la 72,4 milioane euro la 43,5 milioane euro în primele trei luni din 2016. Venitul operaţional s-a redus în primul trimestru din 2016 la 1.629,3 milioane euro. În acelaşi timp, cheltuielile administrative generale au crescut la 1.008,8 milioane euro, mai ales pe fondul înregistrării în avans a majorităţii contribuţiilor anticipate în 2016 pentru schemele de garantare a depozitelor, în valoare totală de 71,7 milioane euro. Această evoluţie a determinat diminuarea venitului operaţional la 620,5 milioane euro. Raportul cost/venit s-a situat la 61,9% .

Costurile nete cu provizioanele aferente activelor financiare neevaluate la valoarea justă în contul de profit şi pierdere au scăzut la 56,4 mil. EUR, respectiv 17 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al împrumuturilor brute către clienţi (-69,2% faţă de 183,1 mil. EUR, respectiv 57 puncte de bază, în T1 2015), în principal datorită reducerii substanţiale a creditelor neperformante şi creşterii venitului din recuperarea creditelor deja amortizate. Rata creditelor neperformante a continuat să se îmbunătăţească de la 7,1% la finalului anului trecut la 6,7% la sfârşitul primului trimestru din 2016. Rata de acoperire a creditelor neperformante s-a situat la 66,5% (64,5%).

Poziţia „alte venituri operaţionale” s-a situat în T1 2016 la -139,5 milioane euro, inclusiv cheltuielile anticipate pentru contribuţiile anuale la fondurile de rezoluţie în valoare de 64,7 milioane euro. Taxele pe operaţiunile bancare şi financiare s-au diminuat comparativ cu anul predent de la 91,8 milioane euro la 62,8 milioane euro în primul trimestru din 2015, datorită scăderii semnificative a taxelor pe operaţiunile bancare din Ungaria, de la 56,5 milioane euro la 27,1 milioane euro. Taxele pe operaţiunile bancare s-au menţinut la un nivel ridicat de 29,5 milioane euro în Austria şi de 6,2 milioane euro în Slovacia. 

Contextul operaţional se anunţă favorabil creşterii creditării. Estimările privind creşterea economică din 2016 se situează între 1,5% şi 4,1% pentru toate pieţele principale din Europa Centrală şi de Est, inclusiv Austria, pe fondul cererii interne solide.

Rentabilitatea capitalului tangibil (ROTE) este estimată la 10-11% în 2016, susţinând acordarea de dividende în continuare. Factorii favorabili includ continuarea creşterii creditării, continuarea îmbunătăţirii calităţii activelor într- un context de risc moderat, precum şi un impact extraordinar pozitiv corespunzător vânzării participaţiei la VISA în sumă  de  aproximativ  127 milioane euro  înainte  de  impozitare.  Factorii  nefavorabili sunt  menţinerea  contextului caracterizat de dobânzi reduse care afectează rezultatul operațional al grupului, în principal venitul net din dobânzi, precum și rezultatele operaționale mai reduse din Ungaria (volume mai reduse) și România (ca urmare a re-evaluării valorii activelor). Taxele pe operațiunile bancare (taxele bancare, taxa pe tranzacții financiare, contribuțiile la fondurile de rezoluţie și de garantare a depozitelor) vor avea un impact negativ înainte de impozitare de circa 360 milioane euro în acest an. 

Capitalizarea noastră a continuat să se îmbunătăţească şi se situează peste cerințele de reglementare. Indicele capitalului comun de rang I — calculat pe baza standardelor Basel 3 considerate integral — se situează la 12,3%. Având în vedere performanţa bună înregistrată până în acest moment şi contextul macroeconomic favorabil din Europa Centrală și de Est (ECE), unde estimăm o creştere economică medie de 3%, ne menţinem perspectivele pentru 2016”, spune Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG, cu privire la rezultatele din primul trimestru din 2016.