În contextul crizei datoriilor suverane, Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a intreprins o evaluare preliminară a necesarului de capital pentru băncile europene. Adecvarea capitalului băncilor a fost evaluată față de un nivel de referință al indicelui Core Tier 1 (conform definiției testului de stres) de 9% care trebuie să fie îndeplinit până pe 30 iunie 2012, iar toate expunerile suverane pe statele din spațiul economic european (EEA) au fost luate în calcul conform valorii de piață.

Pe baza acestor criterii și a rezultatelor financiare de la jumătatea anului 2011, necesarul de capital al Erste Group Bank AG se ridică la 59 milioane de euro. Rezultatul final va fi calculat de catre EBA pe baza rezultatelor financiare de la sfârsitul trimestrului 3 și luând în considerare măsurile recent anunțate de către Erste Group.

Indicele Core Tier 1 se bazează pe riscul total și exclude capitalul hibrid și capitalul participativ de 540 milioane de euro pus la dispoziție de investitorii privați, dar include capitalul participativ de 1,224 miliarde de euro deținut de Republica Austria.