Eficiența energetică înseamnă utilizarea unei cantități mai reduse de energie pentru furnizarea aceluiași serviciu. Expresia „eficiență energetică” este adesea folosită ca o scurtă descriere a oricăror măsuri de economisire a energiei, deși, în mod tehnic, ar trebui să se distingă de conservarea energiei – un termen mai larg, care poate include și renunțarea la un serviciu, mai degrabă decât schimbarea eficienței cu care acesta este furnizat.

Creșterea eficienței energetice costă adesea bani în avans, însă, în multe cazuri, această cheltuială de capital va fi plătită sub forma unor costuri reduse de energie, într-o perioadă scurtă de timp. Acest lucru face ca îmbunătățirea eficienței să fie un punct de plecare atractiv pentru reducerea emisiilor de carbon.

Eficiența energetică este întotdeauna o idee bună. Indiferent dacă rezultă economii de energie, depinde de ceea ce facem cu banii pe care i-am salvat. În unele cazuri, economiile de eficiență pot fi compensate de modificările comportamentului utilizatorilor – așa-numitul „efect de rebound”. Un exemplu ar fi că izolarea unei locuințe poate face mai economică pentru locuitor menţinera unei temperaturi mai ridicate, sporind nivelul de confort, dar reducând economiile de energie.

Compania ENERMED IMPEX susţine, graţie calităţii serviciilor sale, nevoile dumneavoastră printr-un angajament de onoare şi încredere în privinţa analizei şi atestării nivelului performanţei energetice a clădirii sau a apartamentului în care locuiţi, asumȃndu-şi total responsabilitatea actului profesional faţă de dumneavoastră, faţă de documentul eliberat, integrată politicii, la nivel european şi mondial, de sporire şi eficientizare a eforturilor de dublare a productivității energetice până în 2030,  cu rezultatul economisirii unor sume importante de bani şi al creării de numeroase şi importante locuri de muncă.

Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionarii inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, înţelegerea deplină a conceptului şi a implicaţiilor lui în viaţa indivizilor şi a structurilor sociale mai largi, studierea cu maximă atenţie a fiecărui caz în parte, împreună cu detaliile sale arhitecturale, constructive şi tehnice, manierele efective de aplicare a măsurilor de eficientizare energetică, cuantificările aferente evaluărilor finale sau intermediare – toate acestea constituie obiectul de activitate, interes, responsabilitate şi onoare a ENERMED IMPEX.

 

Bazȃndu-se pe o echipă formată din doctori ingineri cu 20 ani de experienţă în domeniul energetic şi dispunȃnd de programe performante pentru calculul certificatelor energetice simple, dar şi complexe (legate de energia solară – sisteme termice solare sau fotovoltaice –, energie eoliană, pompe de caldură, sisteme care utilizează biomasa etc.), echipă atestată de  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca auditori energetici gradul II şi I, compania vă oferă la cel mai înalt standard şi la cele mai avatajoase preţuri de pe piaţă serviciile sale (pentru detalii vezi www.avizez.ro):

  • Certificat de performanţă energetică (certificat energetic) în Bucureşti şi în ţară pentru clădirile şi apartamentele care se intenţionează a fi construite, vȃndute, închiriate sau supuse unor renovări majore (specialiştii firmei au întocmit mii de certificate de performanţă energetică şi vă vor ghida tot timpul);
  • Audit energetic (inclusiv raportul aferent), prin care sunt determinate caracteristicile termice şi energetice şi se stabilesc din punct de vedere tehnic şi economic soluţiile de reabilitare şi/sau modernizare termo-energetică a construcţiei şi instalaţiilor de preparare apă caldă şi încălzire pe baza datelor din expertiza termică şi energetică a clădirii;
  • Termografie sau termoviziune în construcţii (termoviziunea clădirii) la cererea beneficiarului, la cele mai mici preţuri de pe piaţă. Preţul variază în funcţie de suprafaţa clădirii analizate, de echipamentul utilizat cȃt şi de numărul de imagini care beneficiarul doreşte a fi realizate;
  • Putem să vă oferim informaţii importante cu ajutorul termografiei, oferindu-vă detalii complete despre starea anvelopei clădirii analizate. De asemenea, termoviziunea este importantă în cazul mentenanţei instalaţiilor, mai ales din domeniul electric (tablouri electrice sau alte tipuri de circuite electrice);
  • Calculul coeficientului global de izolare termică G (prescurtat, calcul coeficient G sau calcul G), important şi pentru oţinerea Autorizaţiei de Construire de la primărie, a Avizului de la Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru orice imobil nou construit. În aceeaşi măsură, calculul coeficientului de izolare termică G (sau calcul G) este necesar pentru toate clădirile care sunt supuse renovării majore, deci şi rebilitării termice.

Implicarea companiei şi a specialiştilor săi în aceste demersuri, mijloace şi căi de avizare este totală, competenţa atestată şi forjată în ani mulţi de experienţă profesională este baza întreprinderii profesionale, cea care asigură îndeplinirea scopului: economisirea eforturilor dumneavoastră, oferirea serviciilor la un preţ cȃt mai avantajos şi la o calitate cȃt mai înaltă, elaborarea unor documente cu maximă răspundere şi atenţie.

Prin toate aceste rigori asumate şi aplicate, ENERMED IMPEX îşi depăşeşte competitorii de pe piaţă la toate registrele lucrative, oferind clienţilor săi o experienţă rapidă, sigură şi comodă, în care elementele de construcţie şi arhitecturale se îmbină cu energia termică, pierderea, economia econeconomia, etanşarea, reabilitarea, calculul şi analiza tehnică, evaluarea finală și decizia.