România a împrumutat, ieri, 2 miliarde dolari de pe pieţele internaţionale prin două emisiuni de obligaţiuni, cu maturităţi de 10 şi 30 de ani. "Am reuşit să vindem la randamente sub cele îndicative prezentate, iar la titlurile pe 10 ani şi sub nivelul emisiunii de anul trecut", spune Jiru.
Astfel, titlurile la 10 ani au fost vândute la un randament de circa 5%, în condiţiile în care au fost plasate la 215 puncte de baza (2,15 puncte procentuale) peste referinţă titlurilor de trezorerie SUA, sub randamentul indicativ de 237,5 puncte de baza peste această referinţă la care fuseseră scoase pe piaţă de România.
Cealaltă emisiune, pe 30 de ani, a fost o premieră istorică pentru România din punct de vedere al maruritatii. Obligaţiunile fuseseră scoase pe piaţă la 270 puncte de baza (2,7 puncte procentuale) peste costul de referinţă al titlurilor de trezorerie americane, dar s-au vândut cu doar circa 245 puncte peste referinţă, randamentul fiind de 6,23%.
Plasamentul a fost aranjat de BNP Paribas, Citigroup şi JP Morgan.
"Emisiunea a fost speasubscrisa de aproape 6 ori, ceea ce arată interesul mare al investitorilor pentru titlurile Eomaniei", a declarat, la aceeaşi conferinţă, ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea.
Plafonul maxim al emisiunilor de titluri de stat pe pieţele externe (MTN), aprobat în 2010 pentru un interval de trei ani, a fost dublat în luna noiembrie a anului trecut, la 15 miliarde euro, şi extins pentru a acoperi perioada 2014-2016, după ce şi în vara trecută fusese suplimentat cu 1 miliard de euro pentru a acoperi necesarul de finanţare pentru 2013. Anul acesta, Ministerul Finanţelor şi-a propus să atragă finanţări de 2 miliarde euro de pe pieţele internaţionale, prin programul Medium Term Notes (MTN).
"Vrem să convingem investitorii să investească pe termen lung on bonduri româneşti şi pe piaţă locală", spune Enache Jiru. De la începutul anului, Trezoreria a împrumutat pe piaţă internă 2,45 miliarde de lei, mai mult de jumătate din valoarea programată pentru luna ianuarie, luna în care ajung la scadenţă titluri de stat de 2,78 miliade de lei. Luna această este programată şi o emisiune de titluri de stat în euro pe piaţă internă, de 200 milioane de lei, cu şanse mari de succes, în condiţiile în care licitaţia va avea loc, că o " coincidenţă fericită", după ce măsură de reducere a Rezervelor minime obligatorii luată de BNR îşi va produce efectele, lăsând la dispoziţia băncilor fonduri suplimentare de 500 milioane de euro şi 4 miliarde de lei.
Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Enache Jiru, a prezentat azi, la Viena, în faţă investitorilor, date privind structura datoriei publice a României, precizând că suntem ţară cu cel mai redus nivel al datoriei din regiune: doar 38,7% din PIB, nivel chiar mai redus la baza netă (circa 34%) în condiţiile existenţei unui buffer care oferă acoperire pe 6 luni. Circa 42% din datorie e în lei. Pe tip de dobânzi, 78% din datorie este pe titluri cu dobânda fixă, ceea ce uşurează sarcina de prognoza pentru buget.