Din întreaga sumă, 8,48 milioane euro reprezintă ajutorul comunitar, iar diferenţa de 4,10 milioane euro reprezintă cofinanţarea publică din bugetul naţional.

Programul de încurajare a consumului de fructe în şcolile din România are în vedere distribuirea gratuită zilnică de mere, elevilor din clasele I-VIII din unităţile de învăţământ public şi privat. Astfel, se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,315 lei/elev, pentru o perioadă de maximum 94 de zile de şcolarizare, începând cu 31 octombrie 2011. Numărul total al elevilor din clasele I-VIII (public şi privat) este de 1.623.857.
Potrivit proiectului, costurile estimate pentru distribuţia merelor în anul 2011 se ridică la 19,94 milioane lei (31 octombrie – 23 decembrie), iar pentru 2012 (16 ianuarie – 31 martie) la 28,13 milioane lei lei. De asemenea, costurile pentru implementarea măsurilor adiacente în 2011 se cifrează la 1,994 milioane lei, iar în anul 2012 la 2,813 milioane lei. Costurile totale pentru întregul an școlar se ridică la 52,89 milioane lei (12, 59 milioane de euro).
De asemenea, consiliile locale vor implementa măsuri adiacente al căror scop va fi cunoaşterea beneficiilor consumului de fructe şi legume proaspete.

Măsurile adiacente distribuţiei de mere vizează organizarea de vizite la ferme sau staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare.
Potrivit proiectului, sumele necesare implementării măsurilor adiacente se suportă din bugetele locale ale judeţelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi nu vor putea depăşi 10% din fondurile alocate acestora pentru acordarea gratuită a merelor.
Consiliile vor putea să opteze în funcţie de preferinţe şi buget pentru măsurile adiacente pe care le vor implementa şi vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puţin una dintre acestea.