Potrivit datelor companiei, ”IPO-ul Electrica este un succes în cadrul competitiv al pieței europene de IPO cu 22 de listări în desfășurare, dintre care unele au eșuat, precum și în contextul tensiunilor geopolitice din zonă”.

Prețul Final de Ofertă, la care vor fi vândute acțiunile investitorilor instituționali și investitorilor mari de retail, a fost stabilit la 11 RON/acțiune și 13,66 USD/GDR. IPO-ul a constat într-o ofertă de 177.188.744 acțiuni ordinare noi, reprezentând 105% din numărul total de acțiuni existente ale companiei, rezultând  o dimensiune a ofertei de aproximativ 1,95 miliarde RON și o capitalizare bursieră a Societății de 3,81 miliarde RON. Alocarea Acțiunilor Oferite și GDR-urilor Oferite va fi condiționată de confirmarea de către UKLA a eligibilității listării GDR-urilor.

”Acesta este cel mai mare IPO de până acum din România, iar fondurile-record obținute din listare vor fi folosite pentru investiţii. Credem că atragerea de investitori privați prin listarea liderului în distribuția și furnizarea de electricitate de pe piața românească va contribui la creșterea transparenței și a eficienței Electrica, având un impact pozitiv, atât asupra profitabilității acesteia, cât și asupra prețului și calității serviciilor prestate utilizatorilor și consumatorilor finali”, a spus ministrul Delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu.

De asemenea, potrivit Mirelei Ionescu, Managing Director, Head of Capital Markets & Investment Banking, Raiffeisen Bank, oferta publică inițială a Electrica a avut o dimensiune mai mare și o structură mai complexă decât celelalte listări realizate anterior în România.
Ca urmare a nivelului ridicat de suprasubcriere pe tranșele de retail, Electrica a decis, în urma consultării Coordonatorilor Globali, realocarea unui număr de 10.631.325 din tranșa adresată investitorilor instituționali către tranșele de retail.

Pentru investitorii mici de retail, cu alocări garantate de până la 1.000 de acțiuni pe investitor, până la un total de 10.000.000 acțiuni, va fi alocat un număr de 8.269.977 acțiuni, la Prețul Final de Ofertă. Garantarea alocărilor este concepută astfel încât să fie încurajate subscrierile investitorilor mici, cu acces limitat la produse financiare, ce permit majorarea semnificativă a capacității de subscriere. Un număr de 11.220.785 acțiuni va fi alocat restului din tranșa de retail, iar investitorii care au subscris în primele cinci zile din perioada de subscriere vor beneficia de un preț de 10,45 RON pe acțiune (la un discount de 5% față de Prețul Final de Ofertă), în timp ce investitorilor care au subscris ulterior le vor fi alocate acțiuni la Prețul Final de Ofertă. Investitorilor mari de retail le va fi alocat un număr de 17.781.875 acțiuni sub formă de acțiuni și GDR-uri, la Prețul Final de Ofertă.

Modul de alocare în cadrul tranșei pentru investitorii instituționali urmărește să asigure confortul că interesele pe termen lung ale Electrica sunt protejate, luându-se în calcul criterii calitative, precum orientarea către sectorul energetic, atragerea unor investitori din regiunea Europei Centrale și de Est, precum și prin aplicarea unui raport mai mare de 5:1 între investitorii pe termen lung și cei pe termen scurt. Investitorilor instituționali le va fi alocat un număr de 139.979.107 acțiuni sub formă de acțiuni și GDR-uri la Prețul final de Ofertă.

Alocarea în cadrul tranșei investitorilor mari va fi realizată pro-rata, în baza unui indice de alocare de 0,1475952193, iar în cadrul tranșei investitorilor mici vor fi alocate pro-rata doar acțiunile care nu se încadrează în criteriile de alocare garantată, cu un factor de alocare de 0,3303339908.

Sindicatul de intermediere anticipează că admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe Bursa din București  și a GDR-urilor pe Bursa din Londra va avea loc în sau în jurul datei de 4 iulie, 2014.