Conform unui comunicat remis, vineri, planul anual de investiţii a fost întocmit ţinând cont de strategia de investiţii asumată prin Prospectul de Ofertă din Oferta Publică Iniţială, precum şi cu respectarea reglementărilor aplicabile. 

De asemenea, în Adunarea Generală Ordinară a fost prezentat planul strategic al Consiliului de Administraţie al Electrica pentru perioada 2015-2018, obiectivele prioritare fiind creşterea valorii pe termen lung pentru acţionari, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite consumatorului final. 

'Pentru atingerea acestor obiective prioritare, Electrica a stabilit pentru Grup câteva direcţii strategice: asigurarea unei creşteri economice sustenabile, menţinerea stabilităţii financiare, îmbunătăţirea eficienţei operaţionale, asigurarea unei forţe de muncă implicată şi calificată, adoptarea celor mai înalte standarde de guvernanţă corporativă, gestionarea în mod activ a portofoliului de afaceri', se menţionează în comunicat. 

În cadrul celor două Adunări Generale, au fost aprobate şi limitele generale ale remuneraţiei directorilor care au contract de mandat cu Electrica, precum şi a altor categorii de personal. 

'Limitele generale propuse sunt aliniate la media câştigurilor din companiile similare din sectorul energetic din România', se arată în comunicat, care mai precizează că nu a fost aprobată propunerea făcută de consultanţi, în concordanţă cu bunele practici din piaţă, în ceea ce priveşte remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica. 

Membrii Consiliului de Administraţie, împreună cu managementul Electrica SA, consideră că aprobarea Planului Anual de Investiţii pentru anul 2015 şi a remuneraţiei directorilor executivi (numiţi prin mandat de CA) sunt factori cheie care vor consolida evoluţia pozitivă a Electrica, contribuind la atingerea obiectivelor sale strategice. 

'Acordul acţionarilor cu privire la strategia propusă de Consiliul de Administraţie şi de managementul Electrica constituie încă un pas important în procesul deja început de implementare a unui sistem de creştere a performanţelor, inclusiv prin optimizarea structurii organizaţionale a companiei', susţin aceştia. 

Referitor la remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica, acţionarii au solicitat amânarea discuţiilor pentru următoarea AGA.

AGERPRES