Comunicat de presă

Finanţare nerambursabilă pentru proiectul

Data: 2018

„Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga11 Cod SMIS 118197

 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti anunţă începerea activităţilor proiectului „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga” Cod SMIS 118197, ca urmare a încheierii unui contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov,  în  calitate  de  Organism  Intermediar pentru Programul Operaţional Regional la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regia-Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente  a  energiei  şi  a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în  sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice.

 

Obiectivul general al proiectului este eficientizarea energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt

  • reducerea consumurilor de energie termică pentru asigurarea necesarului de căldură prin  realizarea sistemului de anvelopare;
  • creşterea cantităţii de energie primară din surse regenerabile prin achiziţia şi instalarea unui sistem solar şi

fotovoltaic;

  • creşterea randamentului şi optimizarea exploatării sistemului de încălzire şi reducerea cheltuielilor de întreţinere a instalaţiilor prin reabilitarea instalaţiilor;
  • eficientizarea instalaţiei de iluminat prin înlocuirea corpurilor de iluminat.

Proiectul va fi derulat în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului  Imobiliar Sector 2, în localitatea Bucureşti, în perioada 07.08.2018-30.03.2020, cu o valoare totală de  5.699.349,13  lei,  din care finanţarea nerambursabilă este de 4.976.382, 77 lei.

Pentru detalii suplimentare: Elena Pleşcan, Manager de proiect, tel: 021 252 44 46, int. 516, e-mail: [email protected]