O dezvoltare armonioasă înseamnă ”consumarea” a diferite ”alimente” în mod echilibrat. După ce vreme de 10 ani piaţa de capital a fost copilul neglijat al sectorului financiar, bursa românească trece printr-un upgrade de meniu. Informaţia, tehnologia şi ştiinţa reprezintă hrana de care are nevoie să se dezvolte. Modificările legislative şi tehnice ce au marcat piaţa de capital în ultimul an au scopul de a trece la un nou nivel: clasificarea ca piaţă emergentă a bursei autohtone.  

Modul în care sunt adoptate noile reguli au un impact semnificativ asupra sănătăţii şi stării sistemului bursier. Pentru a putea vedea efecte vizibile, factorii de decizie trebuie să aibă în vedere că doar o lege corectă şi sănătoasă integrată într-un cadru european va asigura starea generală de sănătate şi longevitate a bursei. Efervescența legislativă menită să repoziționeze bursa din România ca una modernă și internațională vizează inclusiv Legea pieței de capital. De asemenea, de la începutul anului au fost modificate nu mai puțin de 24 norme ale Autorității de Supraveghere financiară (ASF).

Recent, ASF a readus în centrul dezbaterilor eficientizarea și fluidizarea operațiunilor de împrumut de instrumente financiare și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, prin proiectul STEAM. Primul pas în această direcție a fost făcut prin propunerea de modificare a două regulamente ASF (32/2006 și 5/2010) și este reconfortant că propunerile jucătorilor din piață din urmă cu câteva luni au fost preluate în mare măsură. Pentru a putea avea, însă, un set complet și coerent de reglementări în privința acestor operațiuni sunt absolut necesare clarificări ale aspectelor legate de impozitarea lor și de regimul juridic al garanțiilor utilizate.

Astfel, regimul fiscal actual nu conține prevederi specifice referitoare la modalitatea de calcul a venitului impozabil rezultat din tranzacțiile în marjă. În lipsa acestor prevederi specifice, veniturile impozabile sunt injuste deoarece nu cuprind în cazul vânzării în lipsă costul aferent achiziționării valorilor mobiliare care urmează a fi restituite și nici costul aferent împrumutului acestora. Elaborarea unui regim fiscal clar și just este absolut necesar pentru a crea cadrul propice derulării operațiunilor de împrumut de acţiuni și de vânzare în lipsă.

În ceea ce privește garanțiile sub formă de instrumente financiare, un grup de lucru coordonat de BVB a depus deja propuneri la ASF, corelate cu dispozițiile noului cod civil, potrivit căruia acestea au un regim juridic derogatoriu față de dreptul comun. Un exemplu este propunerea de a se reglementa în mod expres posibilitatea instituirii de garanții reale mobiliare și asupra portofoliilor de instrumente financiare ca universalități de fapt, ținând cont că acestea reprezintă un element esențial al raporturilor contractuale dintre intermediarii financiari și clienți.

După reglementarea tuturor acestor aspecte legate de impozitare și garanții, sperăm cât mai repede, vom putea vorbi de desfașurarea fluidă a operațiunilor de tranzacționare în marjă, transformându-le în puncte de atracție pentru clienți de toate tipurile, veritabile instrumente de acoperire a riscului pentru market-markeri, și, nu în ultimul rând, o sursă importantă de creștere a lichidității BVB.

 

VICTOR STĂNILĂ,
Director de comunicare, Tradeville