În trimestrul 3, produsul intern brut (PIB) a crescut, în termeni reali, cu 0,9%, faţă de trimestrul 2, arată datele provizorii publicate joi, pe 7 decembrie, de către Institutul Naţional de Statistică (INS).

Pe seria ajustată sezonier, economia țării noastre a înregistrat o creştere cu 1,1% pe seria brută şi de 2,9%, faţă de acelaşi trimestru din anul 2022.

Potrivit INS, „Produsul Intern Brut în trimestrul 3 comparativ cu trimestrul 2 a fost în termeni reali mai mare cu 0,9%. Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere cu 1,1% pe seria brută şi de 2,9% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2022”.

În perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2023, mai precizează sursa citată, „Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2022, cu 1,4% pe seria brută şi cu 2,2% pe seria ajustată sezonier. Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2023. S-au înregistrat diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 288 din 14 noiembrie 2023”.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul III 2023 a fost de 402,678 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,9% faţă de trimestrul II 2023 şi cu 2,9% faţă de trimestrul III 2022.

Produsul Intern Brut estimat pentru primul semestru al anului a fost de 1.185 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,2% faţă de perioada similară din 2022.

Seria brută

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2023 a fost de 434,502 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,1% faţă de trimestrul III 2022.

Pentru primele șase luni ale acestui an, Produsul Intern Brut estimat a fost de 1.130 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,4% faţă de perioada 1.I-30.IX 2022.

Cum au contribuit categoriile de resurse și de utilizări la creșterea PIB

La creşterea PIB, în perioada 1.I-30.IX 2023 faţă de perioada 1.I-30.IX 2022, contribuţii pozitive mai importante au avut următoarele ramuri:

– Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,3%), cu o pondere de 5,9% la formarea PIB. Volumul acesteia de activitate a crescut cu 5%.

– Construcţiile (+0,3%), cu o pondere de 4,4% la formarea PIB. Volumul acestora de activitate s-a majorat cu 7,4%;

– Informaţiile şi comunicaţiile (+0,3%), cu o pondere de 7,2% la formarea PIB. Volumul acestora de activitate s-a majorat cu 4,6%;

– Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,2%), cu o pondere de 18,6% la formarea PIB. Volumul acestora de activitate s-a majorat cu 1,2%;

– Tranzacţiile imobiliare (+0,2%) cu o pondere de 7,2% la formarea PIB. Volumul acestora de activitate s-a majorat cu 2%;

– Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,2%) cu o pondere de 7,6% la formarea PIB. Volumul acestora de activitate s-a majorat cu 3,4%;

– Activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii (+0,2%) cu o pondere de 2,9% la formarea PIB . Volumul acestora de activitate s-a majorat cu 5,5%;

– Administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială (+0,1%) cu o pondere de 13,2% la formarea PIB. Volumul acesteia de activitate s-a majorat cu 1%.

O contribuţie pozitivă la creşterea PIB au avut-o, de asemenea, impozitele nete pe produs (+0,2%). Acestea au înregistrat o creştere a volumului lor cu 2,2%.

Industria a avut o contribuţie negativă (-0,6%), cu o pondere de 21,0%. Volumul acesteia de activitate a scăzut cu 2,7%.

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:

– Cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 2,8% contribuind cu +1,7% la creşterea PIB;

– Consumului final colectiv efectiv al administraţiilor publice al cărei volum s-a majorat cu 6,9% contribuind cu +0,7% la creşterea PIB;

– Formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 10,7%. Acesta a contribuit cu +2,8% la creşterea PIB.

Un impact pozitiv la creşterea PIB a fost înregistrat de exportul net (+1,3%). Acest lucru s-a datorat scăderii volumului exporturilor de bunuri şi servicii cu 0,6% corelată cu o reducere mai pronunţată a volumului importurilor de bunuri şi servicii (-3,2%).