Agenda ECOFIN a cuprins: o discuție a miniștrilor privind stadiul negocierilor referitoare la bugetul comunitar – pachetul de amendamente pentru bugetul 2014, propunerea de directivă ce vizează modificarea Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA în ceea ce privește declarația standard de TVA, informare privind propunerea de directivă de modificare a Directivei 96/2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților mamă și filialelor acestora din diferite state membre, precum și stadiul discuțiilor privind propunerea de directivă de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare.

Discuția privind stadiul negocierilor referitoare la bugetul comunitar s-au finalizat cu adoptarea unor concluzii care vizează găsirea unei soluții pentru problemele pe care unele state membre le au cu plățile suplimentare la bugetul UE, la 1 decembrie 2014, generate de revizuirea datelor VNB (venitul național brut).

Ministrul de finanțe Ioana Petrescu a insistat pentru tratarea la pachet a problemei generate de revizuirea datelor VNB cu restul bugetelor rectificative pentru 2014. De interes major, în acest context, pentru România este aprobarea bugetului rectificativ nr. 3, care presupune suplimentarea sumelor disponibile pentru plăți pe coeziune. În final, s-a convenit că statele membre UE vor lucra pentru atingerea rapidă a unui compromis pe întregul pachet de bugete rectificative pentru 2014.