Lucrările de modernizare și dezvoltare a Celulei 6 a Depozitului Ecologic Mofleni, în valoare de peste 1,5 milioane de euro, fac parte din angajamentul asumat de Grupul Eco Sud pentru creșterea standardelor de protecție a mediului și, implicit, a protejării sănătății populației din județul Dolj.

“Până în anul 2005, deșeurile din Municipiul Craiova și județul Dolj erau depuse la întâmplare în aer liber, în diverse locuri pe maidane și în apropierea locuințelor, fără asigurarea protecției pânzei freatice, fără o gestiune controlată și fără acoperire, expunând populația Craiovei la îmbolnăviri cauzate de împrăștierea pulberilor sedimentabile și a particulelor în suspensie provenite din deșeuri. Compușii organici volatili, oxizii de azot și amoniacul degajate de gunoaiele aruncate la întâmplare și aflate în putrefacție, reprezentau cei mai toxici compuși care, prin împrăștiere, provocau boli ale aparatului respirator și digestiv. Componentele toxice din deșeuri se scurgeau în pânza freatică, contaminau apele din jur și ajungeau în fântânile locuitorilor din Municipiu și din județ”, relatează medicul specialist în medicină de familie din Municipiul Craiova, doamna Doina-Daniela Rădoi.

În anul 2005 Eco Sud realizează cea mai importantă investiție de mediu privată din județul Dolj și preia gestiunea deșeurilor din Municipiul Craiova și din unele localități din județ, asigurând o protecție a cetățenilor împotriva factorilor de mediu dăunători la nivelul standardelor europene, iar toate aceste pericole pentru sănătatea populației au dispărut treptat.

Cu o tehnologie modernă și soluții ecologice inovatoare – printre componente fiind elementele impermeabilizării minerale, geomembrana, geotextilul, tuburile de drenaj, geocompozitul, stații de epurare cu osmoză inversă dar și instalații moderne de ardere a biogazului produse în țări occidentale cu experiență consacrată în acest domeniu, faclă cu ardere la temperaturi de peste 1000⁰C– Depozitul Ecologic Mofleni este un exemplu de bune practici în domeniul managementului deșeurilor. 

 

Dincolo de beneficiile pentru mediu și economie, importanța investiției constă și în crearea de noi locuri de muncă directe și indirecte, prin implicarea activă a societăților care se ocupă de salubrizare și prin reciclarea și reintroducerea deșeurilor în circuitul economic.

Dar care sunt schimbările din următorii 20 ani? 

“Zona metropolitană Craiova va reprezenta motorul economiei din Oltenia, asigurând locuri de muncă, servicii și va deține rolul de catalizator al creativității și inovării la nivelul întregii zone. Craiova și județul Dolj vor avea parte de schimbări demografice accelerate și estimăm că peste 70% din populația județului va trăi în oraș. Creșterea populației urbane va duce și la schimbări industriale, sociale și urbanistice care vor duce la creșterea consumului de resurse și, în consecință, la o generare rapidă și în cantități mari a tuturor tipurilor de deșeuri, de la deșeuri toxice și nocive până la deșeuri urbane și industriale”, spune domnul Conferențiar universitar doctor Radu Bălună, doctor în Științe Economice din cadrul Facultății de Științe Economice Craiova.

“Ca să construim un viitor sigur pentru comunitățile urbane trebuie să fim predictibili. Eco Sud deține soluții pentru gestiunea eficientă a deșeurilor și are viziune în timp, dovadă fiind investițiile în infrastructura ecologică pe care o gestionează, în specializarea personalului și creșterea gradului de reciclare în instalațiile pe care le operează. Un management eficient al deșeurilor depinde însă, în mare parte, de modul în care autoritățile județului înțeleg și promovează aceste shimbări și aceste soluții”, a declarat Directorul General al grupului Eco Sud, Adrian Scarlat.

“Eco Sud deține soluții complete în managementul deșeurilor, menite să răspundă nevoilor în permanentă schimbare din domeniul ecologic.  Prin investiții importante în extinderea capacităților și în tehnologii noi, Eco Sud întărește conceptul de economie circulară și a principiului țintei de ”zero deșeuri”, stabilite în politicile de mediu ale Uniunii Europene”, a spus Dan Stănoaia, Director Comercial în cadrul Eco Sud.

Cu o suprafață de 443.000 metri pătrați, Depozitul Ecologic Mofleni reprezintă cea mai mare investiție privată cu profil ecologic din județul Dolj iar Celula 6 inaugurată astăzi, ăn valoare de peste 1,5 milioane de euro, are o suprafață de 13.000 mp și asigură gestionarea și tratarea unui număr de peste 200.000 mc de deșeuri.

 “În prezent politica Eco Sud este orientată spre trecerea la economia circulară care completează Strategia Europa 2020 privind utilizarea eficientă a resurselor. Pentru o creștere inteligentă a cantităților de materie primă reciclată am început deja să împlementăm măsurile necesare pentru atingerea țintelor de reciclare stabilite prin lege, devenind, odată cu extinderea activității, cel mai mare furnizor de materie primă pentru industria de reciclare”, a precizat Roxana Manea, Director General Adjunct în cadrul Eco Sud.

 

ECO SUD SA – 20 de ani de experiență în gestiunea deșeurilor

Eco Sud SA este cel mai important furnizor de soluții integrate de mediu destinate gestionării și tratării deșeurilor menajere solide urbane și a deșeurilor industriale asimilabile, deținând o cotă de piață de peste 20% în România, în acest domeniu.  

Obiectivul companiei este acela de a crea parteneriate stabile cu rețeaua de clienți și comunitățile în cadrul cărora își desfășoară activitatea, pentru o gestiune eficientă a serviciilor și pentru a promova o reducere progresivă a cantităților de deșeuri generate, de la colectare până la depozitarea finală dar și de a găsi și implementa soluții astăzi pentru problemele care vor apărea în viitor în domeniul ambiental. Prin acest proces Eco Sud SA recuperează resurse valoroase și necesare calității vieții.

În prezent Eco Sud deține peste 1.800.000 metri pătrați ca suprafață ocupată de teren destinat activităților ecologice, 6 stații de sortare a deșeurilor, 4 stații de compostare, 4 platforme de transfer și tratează zilnic peste 2,7 milioane de kg de deșeuri provenite de la o populație de peste 5 milioane de locuitori.

Compania este licențiată Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și este certificată pentru Sistemul de Management de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională de către organismul de certificare TUV Rheinland InterCert Gmbh – Germania.

“Poziția de lider a Eco Sud este dată de profesionalismul echipei noastre, de soluțiile inovative pe care le oferim încă de pe acum, menite să răspundă nevoilor viitoare, în permanentă schimbare în domeniul ecologic, de satisfacția comunităților în care ne desfășurăm activitatea, de alegerea întotdeauna a drumului drept și de munca responsabilă a tuturor angajaților noștri din ultimii 20 de ani. Acestea sunt valorile Eco Sud și declarația noastră de misiune pe care am implementat-o începând cu anul 2005, odată cu construirea Depozitului Ecologic Mofleni și o continuăm și cu inaugurarea Celulei 6 și a următoarelor investiții pe care le vom face în județ”, a declarat Adrian Scarlat, Director General al Eco Sud SA.

Craiova, 22 mai 2018