Noua lege prevede faptul că dosarul electronic de sănătate conţine date şi informaţii clinice, biologice, diagnostice şi terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieţii pacienţilor.

Acesta se constituie, fără consimţământul pacientului, cu ocazia transmiterii primului document medical al pacientului în Dosarul Electronic de Sănătate (DES) de către medicii care își desfășoară activitatea în cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie, centre de diagnostic şi tratament, centre medicale, centre de sănătate, laboratoare, precum şi prin alte unităţi sanitare publice şi private; plus unităţi sanitare publice şi private cu paturi.

Pentru pacienții care refuză în mod expres utilizarea dosarului electronic de sănătate, toate datele existente în dosarul electronic de sănătate al pacientului, precum și datele ce se colectează ulterior refuzului exprimat, se anonimizează, astfel încât pacientul respectiv să nu poată fi identificat în DES, datele fiind utilizate în scopuri de  arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice.

Prin anonimizare se înțelege adoptarea unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea datelor cu caracter personal unor persoane fizice identificate sau identificabile.

Transmiterea datelor şi informaţiilor medicale către sistemul DES este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii medicale. Nerespectarea constituie contravenție și se sancţionează cu avertisment scris în cazul faptei săvârşite pentru prima oară și amendă de la 3% la 5% din contravaloarea serviciilor medicale prestate și netransmise în DES, calculate la nivelul fiecărei luni, în cazul faptelor săvârşite ulterior.

Nerespectarea de către unitățile sanitare cu paturi, care nu se află în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, a acestei obligații constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de 0,5% din contravaloarea serviciilor medicale prestate neînregistrate, calculate la nivelul fiecărei luni, în cazul faptei săvârşite pentru prima oară și amendă de la 1% la 3% din contravaloarea serviciilor medicale prestate și netransmise în DES , calculate la nivelul fiecărei luni, în cazul faptelor săvârşite ulterior.

Dacă faptele sunt săvârşite timp de patru ori, pe lângă sancțiunea amenzii se aplică și sancțiunea complementară a suspendării autorizației sanitare de funcționare pentru o perioadă de 6 luni.


Te-ar putea interesa și: