Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor Publice, Bogdan Drăgoi a susţinut importanţa respectării disciplinei fiscale de către statele membre ale Uniunii Europene, informează Agerpres.

Membrii Consiliului au discutat aplicarea de sancţiuni în cazul Ungariei în contextul procedurii de deficit excesiv, respectiv suspendarea creditelor de angajamente din Fondul de Coeziune destinate acestei ţări. Decizia vizează suspendarea parţială (495,184 milioane euro) a creditelor de angajament aferente anului 2013, cu aplicabilitate începând de la 1 ianuarie 2013. Consiliul UE a decis că va acorda Ungariei o perioadă pentru a implementa măsurile structurale agreate cu Comisia Europeană, până în luna iunie a acestui an, când subiectul va fi discutat din nou şi, dacă Ungaria adoptă măsurile corective necesare până la acea dată, suspendarea va fi anulată.

De asemenea, au fost mai multe intervenţii ale miniştrilor de finanţe care au susţinut ideea unui nivel mai redus al fondurilor suspendate. Procedura de deficit excesiv este declanşată atunci când deficitul bugetar al unei ţări membre depăşeşte 3% din Produsul intern brut.

Potrivit MFP, în cadrul reuniunii, s-a dezbătut si propunerea de Directivă privind taxa pe tranzacţii financiare. Directiva are ca scop crearea unui cadru coordonat la nivelul UE, care să ajute la consolidarea pieţei interne a serviciilor financiare, evitând denaturarea concurenţei şi descurajând activităţile de tranzacţionare riscante. Discuţiile vor continua la nivel tehnic.

De asemenea, s-au agreat Concluziile Consiliului asupra Raportului privind mecanismul de alertă. Raportul marchează primul pas în implementarea noii proceduri de supraveghere pentru prevenire şi corectare a dezechilibrelor macroeconomice. Pe baza rezultatelor, Comisia consideră necesară trecerea la elaborarea bilanţului aprofundat pentru un număr de 12 state. Este vorba despre Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Franţa, Italia, Cipru, Ungaria, Slovenia, Finlanda, Suedia şi Marea Britanie. Concluziile adoptate de miniştrii de finanţe propun publicarea simultană a analizelor aprofundate pentru toate Statele Membre vizate şi prezentarea datelor care stau la baza acestora.

Totodată, în cadrul reuniunii a avut loc un schimb de opinii asupra Concluziilor Consiliului European de primăvară, a cărui agendă a fost dominată de aspectele legate de politicile economice, fiind reiterată necesitatea măsurilor de asigurare a stabilităţii financiare, consolidare fiscală şi creştere economică.  De asemenea, miniştrii de finanţe au discutat rezultatele înregistrate în cadrul reuniunii G20 a miniştrilor de finanţe şi guvernatorilor, din 25 -26 februarie 2012.

A fost aprobată şi o Decizie a Consiliului adresată Greciei de ajustare a măsurilor de consolidare fiscală necesare în cadrul procedurii de deficit excesiv.