Cele două contracte au fost atribuite prin licitaţii deschise, pe criteriul preţului cel mai scăzut. Firma Martin Rose România a câştigat contractul pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii linii căi ferate – înlocuire traverse lemn – între staţiile Baru Mare şi Livezeni – Linia 116 Livezeni – Simeria, cu o valoare finală de 1,53 milioane de lei, fără TVA.

Contractul având ca obiect lucrări întreţinere şi reparaţie linii căi ferate – înlocuire traverse lemn între staţiile Brebu şi Reşiţa Nord – Linia 120 Caransebeş – Reşiţa Nord a fost adjudecat de compania International Rail Transport Timişoara şi are valoarea finală de 680.402,74 lei, fără TVA.

Cele două contracte nu pot fi subcontractate, se menţionează în anunţ. Acestea nu intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice. (Sursa: Agerpres)