Potrivit documentului, la acea dată, CSAT a avizat Proiectul de Hotărâre al Guvernului pentru a aproba strategia de privatizare a CFR Marfă şi a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia, nr. DSN1/192, din 31.01.2013.
La articolul 3, hotărârea CSAT prevede ca Ministerul Transporturilor să includă în contractul de privatizare clauze potrivit cărora cumpărătorul se obligă, sub sancţiunea rezoluţiunii contractului şi plata unor daune interese, să menţină obiectul de activitate al CFR Marfă, pe toată durata de existenţă a acesteia, a obligaţiilor de natură strategică ce îi revin potrivit legislaţiei în vigoare, protocoalelor şi acordurilor naţionale şi internaţionale.