Adoptarea prezentei Ordonanțe de urgență a Guvernului completează cadrul legislativ și va da posibilitatea României de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe întreg teritoriul său sau în părți ale acestuia, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2015/412.

Astfel, Prin prezentul proiect de act normativ se asigură transpunerea completă a celor două directive sus menționate, de modificare a Directivei 2001/18/CE.

Totodată se modifică anexele privind evaluarea riscurilor în vederea adaptării la progresele tehnice și ținând seama de experiența dobândită în evaluarea riscurilor pentru mediu în cazul utilizării plantelor modificate genetic.

Restricțiile adoptate se referă doar la cultivare și nu la libera circulație și la importul de semințe și de material săditor modificate genetic ca produse în sine sau componente ale altor produse.

Prezentul act normativ urmărește totodată clarificarea definițiilor precum și îmbunătățirea și simplificarea sistemului de notificare cu clarificarea și corelarea responsabilităților tuturor factorilor implicați în domeniul organismelor modificate genetic.

Descarcă aici DOCUMENTUL