La capitolul 'Perspective şi concluzii', în raportul menţionat se arată că distribuitorii s-au angajat ca, în perioada 2014-2018, să-şi reducă cheltuielile cu consumul propriu tehnologic, unde cea mai mare pondere o au pierderile din reţea.

"Programele de investiţii au fost întocmite cu respectarea metodologiilor aferente şi sunt fundamentate în principal pentru: reducerea costurilor cu consumul propriu tehnologic în reţele, de la o medie anuală de 13,78% pentru reţeaua de distribuţie şi 2,5% pentru reţeaua de transport, la 10%, respectiv 2% din energia electrică intrată în contur; reducerea costurilor specifice de operare şi mentenanţă; creşterea capacităţii reţelelor în scopul integrării producătorilor din surse regenerabile; demararea proiectelor extinse de implementare a contorizării inteligente; creşterea calităţii serviciilor de reţea", se arată în document.

Specialiştii ANRE mai precizează că vor analiza programele de investiţii propuse în scopul aprobării acestora la un nivel suportabil pentru clientul final, dar care să permită funcţionarea reţelelor la nivelul de calitate stabilit prin standardele de performanţă a serviciului de transport, respectiv de distribuţie a energiei electrice, precum şi îndeplinirea de către operatorii de reţea a obligaţiilor asumate de România prin alinierea la legislaţia europeană.

"ANRE intenţionează să demareze în cursul anului 2014 completarea cadrului de reglementare cu: implementarea tarifelor binomiale pentru serviciile de reţea în vederea utilizării şi exploatării optime a capacităţilor existente şi stimulării dezvoltării eficiente a reţelelor; introducerea stimulentelor/penalizărilor pentru nivelul indicatorilor de calitate care se realizează de operatorii de reţea", se specifică în raportul Autorităţii.

sursa: Agerpres