Deșeurile de acest fel au o cotă foarte ridicată (peste 8 milioane de tone, în continuă creștere) și pun o serie de probleme, cum ar fi cele de sănătate, dacă deșeurile nu sunt prelucrate corect, dar și pierderea de materie primă, dacă nu sunt reciclate. Rapoartele naționale indică faptul că doar 33% din deșeuri sunt în acest moment colectate și prelucrate corespunzător.

Votarea s-a făcut pe un update al directivei din 2003 privind Deșeurile Electrice și Echipamentul Electronic (WEEE). În 2012 statele membre ar fi obligate să colecteze 4 kg de deșeuri electronice pe cap de locuitor. Dacă acest total se dovedește a fi mai mic decât cantitatea colectată în 2010, statele membre ar trebui să echivaleze cel puțin cantitatea colectată anul precedent. Parlamentul European spune că, începând cu 2016, statele membre ar trebui să colecteze 85% din deșeurile electronice pe care le produce.

Conform propunerilor, producătorii de bunuri electronice trebuie taxați pentru prelucrarea lor și trebuie să aibă un impact pozitiv prin respectarea regulilor de eco-design și realizând produse care sunt ușor de reparat sau reciclat.

Deputaţii europeni recomandă, de asemenea, o țintă de reciclare de 50-75%, în funcţie de tipul de deşeuri electronice, precum şi un nou obiectiv pentru a asigura că 5% din deşeurile electronice să fie reutilizate.
În cele din urmă, proiectul include noi norme privind exportul ilegal de deşeuri pentru prelucrare. De asemenea, noile norme  încercă să descurajeze companiile britanice şi pe cele europene care au
fost acuzate că au declarat în mod fals “reutilizabile” niște transporturi de deşeuri, cu scopul de a le exporta pentru descompunere în țările în curs de dezvoltare. În aceste țări deșeurile ajung să fie manevrate chiar și de copii, punându-le sănătatea în pericol și având impact asupra mediului.

Noile propuneri au pus în cârca exportatorului sarcina de a dovedi că mărfurile sunt reutilizabile, fără a omite propunerile Comisiei, care cere o inspecţie mai strictă pentru astfel de transferuri.

Europarlamentarul german Karl-Heinz Florenz, care a inițiat proiectul legislativ în februarie, a declarat că prin votarea modificărilor recomandate cu 580 de voturi pentru, 37 împotrivă și 22 abțineri, Parlamentul a “transmis un mesaj puternic”, că vrea să vadă aceste reguli adoptate. “Nu ne mai putem permite să risipim deşeurile noastre”, a spus el. “Autorităţile publice, producătorii  şi consumatorii, toţi trebuie să joace rolul lor de a ne asigura că se colectează şi reciclează mai multe bunuri electrice şi electronice.”

Soluţii inovatoare

Comisia Europeană nu impune doar reguli, ci vine și cu soluții pentru reducerea deșeurilor. La începutul lunii CE a prezentat la Burxelles prototipul încărcătorului universal. Dispozitivul care va apărea pe piață în acest an, este rezultatul colaborării Comisiei cu 14 mari producători de echipamente IT și de telecomunicații. Încărcătorul va avea un micro-slot de tip USB, la care vor putea fi conectate cablurile de alimentare pentru telefon. Comisia mai dorește pe viitor un încărcător unic, valabil pentru toate electronicele, de la mp3 playere la laptopuri sau camere video.

Alte directive UE

Directiva privind eliminarea bateriilor și acumulatorilor folosiți interzice comercializarea pe piață a acelor baterii și acumulatori care depășesc limita impusă de mercur sau cadmiu. Mai mult, militează pentru o rată ridicată de colectare și reciclare a acestora și îmbunătățirea performanțelor de mediu a celor implicați în ciclul de viață al bateriilor și acumulatoarelor, incluzând reciclarea și eliminarea lor.

Directiva privind zgomotul ambiental obligă statele membre să deseneze o hartă strategică a zgomotului pentru marile drumuri, gări, aeroporturi și aglomerări urbane utilizând indicatorii pentru armonizarea zgomotului: Lden (nivelul echivalent pentru zi-seara-noapte ) și Lnight (nivelul echivalent pentru noapte). Mai mult, statele trebuie să facă planuri de acțiune pentru reducerea zgomotului. Aceeași directivă impune informarea publicul cu privire la expunerea la zgomot, efectele sale și prezentarea măsurilor propuse pentru reducerea nivelului ridicat de zgomot.

Acest material face parte din colecţia de resurse a comunităţii durabile, prima comunitate de practică pentru dezvoltare durabilă din România. Comunitatedurabila.ro îşi propune să ofere celor interesaţi un instrument colaborativ de învăţare pentru dezvoltare durabilă şi reuneşte în acest sens experţi şi manageri de proiecte din domenii diverse, cu toţii interesaţi să dezvolte profilul durabil al proiectelor pe care le conduc.

Comunitatea este un rezultat al proiectului „Parteneriat pentru dezvoltare durabila” co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ”Investeşte în oameni!” iniţiat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în parteneriat cu ActiveWatch şi implementat cu sprijinul Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis.