Veniturile din România pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 septembrie 2017 au fost de 162,4 milioane euro, prin comparație cu 155,1 milioane euro pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 septembrie 2016, o creștere de 4,7%. 

Creșterea veniturilor din România a fost determinată, în principal, de o creștere a ARPU și a numărului de RGU pentru serviciile noastre de telecomunicații mobile, a numărului de RGU pentru servicii de televiziune prin cablu și internet și date fixe. 

Numărul de utilizatori din serviciile de telecomunicații mobile a crescut de la aproximativ 3 milioane, la data de 30 septembrie 2016, la aproximativ 3.,4 milioane la data de 30 septembrie 2017, o creștere de aproximativ 11,1%. ARPU din serviciile de telecomunicații mobile a crescut la o medie de 4,2 euro /lunar pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 septembrie 2017, comparativ cu media de 3,6 euro /lunar pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 septembrie 2016, o creștere de aproximativ 16,7%, care a rezultat în mod principal din creșterea generală a traficului de voce si date, cat si o modificare a mixului de pachete. 

Numărul de utilizatorilor din serviciile noastre de televiziune prin cablu a crescut de la aproximativ 2,8 milioane mii la 30 septembrie 2016, la aproximativ 2,97 milioane la 30 septembrie 2017, o creștere de aproximativ 5,4%, iar numărul de utilizatori din serviciile de internet și date fixe a crescut de la aproximativ 1,95 milioane la 30 septembrie 2016 la aproximativ 2,09 milioane la 30 septembrie 2017, o creștere de aproximativ 7,1%.

Numărul de utilizatori din serviciile DTH a scăzut de la aproximativ 650 mii la data de 30 septembrie 2016 la 605 mii la data de 30 septembrie 2017, o scădere de aproximativ 6,9%. Această scădere s-a datorat în principal faptului că un număr de abonați DTH au încetat contractele, s-au mutat la concurenți sau au migrat de la serviciile noastre de DTH la serviciile noastre de televiziune prin cablu. Numărul RGU de clienți rezidențiali abonați la serviciile de telefonie fixă a scăzut de la 1.23 milioane la data de 30 septembrie 2016 la aproximativ 1.15 milioane la data de 30 septembrie 2017, o scădere de aproximativ 6,5%.