Noi reguli în România pentru campania electorală. Iată normele complete impuse de BEC

Campania electorală pentru alegerile europarlamentare şi cele locale, care vor avea loc comasat pe data de 9 iunie, a început oficial astăzi, 10 mai. Ea va dura până pe data de 8 iunie, la ora 07:00, în timp ce în mediul audiovizual se va încheia cu o zi mai devreme, pe 7 iunie, la ora 07:00.

În acest context, recomandarea Biroului Electoral Central pentru competitorii electorali este să adopte un discurs echilibrat și sincer, evitând distorsionarea sau manipularea informațiilor. De asemenea, se interzice organizarea acțiunilor de campanie electorală în unitățile militare, școli și universități în timpul desfășurării cursurilor.

În timpul campaniei electorale, este strict interzisă utilizarea mesajelor sau sloganurilor cu conotații discriminatorii, precum și promovarea urii și intoleranței. De asemenea, sunt interzise orice forme de defăimare și incitare la învrăjbire religioasă sau etnică, transmit reprezentanţii BEC.

Competitorii electorali sunt îndemnați să dezvolte discursurile lor politice într-un mod care să garanteze respectarea și promovarea principiilor democrației și să contribuie la instaurarea unui climat de integritate în timpul campaniilor electorale. Acest lucru este important atât în ceea ce privește respectul față de ceilalți competitori, cât și față de alegători.

Biroul Electoral Central a emis o recomandare fermă către competitorii electorali pentru a respecta regulile generale referitoare la desfășurarea campaniei electorale. Aceștia sunt îndemnați să adopte un discurs echilibrat, sincer și constructiv, evitând distorsionarea sau manipularea informațiilor, pentru a preveni răspândirea știrilor false, a dezinformării și a oricăror abateri care ar putea afecta desfășurarea corectă a procesului electoral.

Iată o serie de reguli care trebuie respectate în cadrul campaniei

Noi reguli în România pentru campania electorală. Conform legislației în vigoare, în timpul campaniei electorale, candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor care aparțin minorităților naționale și participă la alegeri, precum și cetățenii, au dreptul să-și exprime liber opiniile prin diverse mijloace, cum ar fi mitingurile, adunările publice, televiziunea, radio-ul, presa și alte mijloace de comunicare în masă.

Candidaților li se asigură, fără discriminare, spații adecvate pentru a se întâlni cu alegătorii, care pot fi amplasate în sediul primăriei, școli, universități, case de cultură, cămine culturale și cinematografe, pe baza unor înțelegeri privind costurile de întreținere.

Utilizarea mijloacelor în campania electorală trebuie să respecte prevederile legale.

Legea alegerilor locale prevede că organizarea acțiunilor de campanie electorală în unitățile militare, precum și în spațiile din școli și universități în timpul desfășurării cursurilor, este interzisă.

Legislația referitoare la alegerile europarlamentare stipulează că în unitățile militare, în unitățile de învățământ pe durata programului școlar, în sediile reprezentanțelor diplomatice, precum și în penitenciare, este interzisă desfășurarea oricărui tip de campanie electorală.

De asemenea, în timpul campaniei electorale, primarii trebuie să asigure candidaților, fără discriminare, spații adecvate pentru a se întâlni cu alegătorii.

„Alegătorii merită să aibă acces la informaţii obiective, reale şi corecte pentru a-şi putea forma propria opinie şi pentru a decide în deplină cunoştinţă de cauză”, transmite BEC.

Ce amenzi riscă cei care nu respectă legislaţia

Comiterea următoarelor fapte constituie contravenții conform Legii alegerilor locale, iar amenda poate ajunge până la 4.500 de lei:

 • distrugerea,
 • deteriorarea,
 • murdărirea,
 • acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afișate sau a oricăror altor afișe sau anunțuri de propagandă electorală tipărite.

În conformitate cu Legea alegerilor europarlamentare, aceleași fapte atrag sancțiuni, însă amenda poate fi cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei.

Cum va avea loc campania pentru europarlamentare şi locale la radio şi televizor

CNA
Regulile CNA pentru campenie / SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin

Noi reguli în România pentru campania electorală. Printre regulile stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului se numără următoarele:

 • Programele dedicate campaniei electorale difuzate de serviciile media audiovizuale la cerere trebuie să fie însoțite, pe întreaga durată de difuzare, de mențiunea „promovare electorală” sau, după caz, „dezbatere electorală”.
 • Reflectarea campaniei electorale trebuie să se facă în mod echitabil, echilibrat și imparțial.
 • Persoanele invitate în cadrul programelor trebuie să-și precizeze calitatea, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia, iar aceste informații trebuie să fie vizibile pe ecran în momentul intervenției lor.
 • Nu sunt permise difuzarea programelor produse, realizate sau moderate de către candidați sau de reprezentanți declarați ai competitorilor electorali, conform articolului 23 din Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere.
 • Trebuie luate măsuri pentru asigurarea echidistanței și a pluralismului de opinii în cadrul programelor în care participă candidați care dețin funcții publice, strict în probleme legate de exercitarea funcțiilor lor.

Există reguli şi pentru prezentatorii/moderatorii de emisiuni

De asemenea, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să se asigure că în cadrul programelor de promovare electorală, precum și în conținutul spoturilor și al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziția acestora de către competitorii electorali, sunt respectate următoarele condiții:

 • Nu trebuie să incite la ură pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex sau orientare sexuală.
 • Nu trebuie să conțină afirmații care pot aduce atingere demnității umane, dreptului la propria imagine sau care sunt contrare bunelor moravuri.
 • Nu trebuie să conțină acuzații cu incidență penală sau morală la adresa altor candidați sau competitori electorali, fără a fi însoțite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.

Există reguli şi pentru realizatorii, prezentatorii şi moderatorii dezbaterilor electorale. BEC le transmite acestora:

 • Să fie imparțiali.
 • Să asigure echilibrul necesar desfășurării emisiunii, oferind fiecărui participant la discuții posibilitatea să-și prezinte opiniile.
 • Să se asigure că dezbaterea rămâne în sfera tematicii electorale.

Ce este strict interzis când vine vorba despre spoturile electorale

Noi reguli în România pentru campania electorală. În cazul în care spoturile electorale sunt incluse în programele de promovare sau dezbateri electorale, furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere trebuie să se asigure că:

 • Integritatea și valoarea programelor respective nu sunt afectate.
 • Spoturile electorale sunt explicit asumate de către competitorii electorali, fie prin prezentare, fie prin conținut.
 • În programele de promovare electorală a unui competitor electoral nu sunt difuzate spoturi ale altor competitori.
 • Spoturile electorale nu sunt considerate publicitate comercială conform legii.
 • În timpul campaniei electorale, cu excepția spoturilor electorale, este interzisă difuzarea oricăror forme de publicitate care conțin referiri la competitorii electorali.

Conform CNA, candidații, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, și ale căror drepturi sau interese legitime, în special reputația și imaginea publică, au fost afectate prin prezentarea de informații inexacte într-un serviciu media audiovizual la cerere, au dreptul la rectificare.

Cu 48 de ore înainte de ziua votării, sunt interzise următoarele:

 • Prezentarea sondajelor de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorală.
 • Invitarea sau prezentarea candidaților în programe sau comentarii legate de campania electorală.