Proiectul de lege privind înfiinţarea Poliţiei Locale a fost adoptat fără să se facă o analiză de impact sau o estimare minimă a costurilor pe care le implică această schimbare.

Proiectul privind Legea Poliţiei Locale reia, practic, tentativa fostului executiv, de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, eşuată din motive necunoscute, în anul 2007. Micile schimbări intervenite sunt simple cosmetizări legate de procesul descentralizării. „În principiu, nu-i nicio diferenţă faţă de proiectul trecut. Sunt aceleaşi servicii şi componente propuse în proiectul anterior“, admite directorul Inspectoratului General al Poliţiei, Marin Măldăreanu. Înfiinţarea Poliţiei Locale se va realiza prin schimbarea denumirii Poliţiei Comunitare. Vechea structură va primi, totuşi, atribuţii suplimentare faţă de cele legate de ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor. Circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişaj stradal, protecţia mediului şi gospodărirea localităţilor, activităţi comerciale şi evidenţa populaţiei sunt domenii care vor intra în sarcina poliţistului local. Noua structură va funcţiona în subordinea primăriilor. „În acest moment, nu se ştie câte poliţii locale se vor înfiinţa, deoarece decizia aparţine autorităţilor locale“, spune secretarul de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor, Cătălin Vrabie. „Este posibil ca unele primării să decidă că Poliţia Comunitară nu a fost o structură potrivită şi să renunţe la ea, după cum este posibil să o menţină sau să o extindă.“

În spatele acestor declaraţii li­­niş­titoare se ascund însă probleme de natură financiară. Schimbarea presupune costuri, dar toţi oficialii se feresc să menţioneze vreo sumă, în plină campanie de reducere a bugetelor. „Pentru prima iniţiativă legislativă, exista o proiecţie bugetară gândită pentru o perioadă în care aveam creştere economică. Acum, optica s-a schimbat“, motivează Costică Canacheu, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul Camerei Deputaţilor. Acesta a explicat, pentru Capital, că s-a pornit de la ideea de a transfera bugetul alocat Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) pentru poliţia de ordine publică către autorităţile locale şi s-a ajuns în situaţia în care se lasă la latitudinea consiliilor locale, dacă au resurse financiare, înfiinţarea Poliţiei Locale. Cu alte cuvinte, banii ar rămâne la MAI, iar autorităţile locale trebuie să găsească singure fondurile necesare. Deputatul Canacheu spune că nu ştie să existe un studiu de impact în ceea ce priveşte implementarea acestei iniţiative legislative.

Descentralizare pe buzunarul contribuabilului

Deşi în cadrul vechiului proiect s-a organizat un proiect-pilot, care a funcţionat timp de un an în Bacău, Cluj, Oradea şi Piteşti, conducerea MAI nu deţine nicio informaţie concretă şi nicio estimare a cheltuielilor pe care le-a implicat această schimbare. „Tot ce înseamnă cheltuieli financiare va fi suportat la nivel local“, declară Cătălin Vrabie.

Preşedintele Asociaţiei Oraşelor din România (AOR), Teodor Dumitru Banciu, este încrezător în capacitatea primarilor de a face rost de bani şi de a eficientiza activitatea Poliţiei Locale. Dacă ne uităm la banii pe care ar trebui să-i scoată în plus de la bugetele locale, potrivit vechiului proiect de lege, s-ar putea ca această schimbare să nu înceapă din toamnă, aşa cum se doreşte.

Descentralizarea oricărei activităţi se efectuează, potrivit legii, cu asigurarea resurselor financiare necesare.
Teodor Dumitru Banciu, preşedinte AOR

În acest moment, nu se ştie ce costuri trebuie diminuate la MAI şi transferate la nivel local.
Cătălin Vrabie, secretar de stat, MAI

Pentru finanţarea viitoarei Poliţii Locale, este posibil ca taxele şi impozitele locale să crească.
Costică Canacheu, deputat

Impact financiar asupra bugetului

În vechiul proiect al Legii Poliţiei Locale, se prevedea creşterea cheltuielilor suportate de bugetele locale astfel:
Pentru anul 2008 cheltuieli pentru personal: 228 milioane lei (peste 6%); cheltuieli achiziţionare de bunuri şi servicii: 57 milioane lei (peste 1,9%).
Pentru anii 2009-2012 cheltuieli pentru personal: total 18,6 miliarde lei (peste 6% anual); cheltuieli pentru a­­chiziţionarea de bunuri şi servicii: total 286 milioane lei (peste 1,9% anual).