Ordinul vizează introducerea obligativităţii existenţei unei strategii de dezvoltare, pentru fiecare companie din subordinea departamentului, valabilă pentru un orizont de timp de minimum zece ani, o mai bună monitorizare a sistemului de achiziţii publice existent în societăţile energetice de stat, precum şi transparentizarea modului de acordare a sponsorizărilor.

„Am considerat necesară creşterea transparenţei pentru tot ceea ce înseamnă sistemul de achiziţii publice şi sistemul de sponsorizări în companiile de stat din sectorul energetic. În plus, vrem ca fiecare societate să aibă o gândire strategică, pe termen mai lung, care să depăşească durata mandatelor actualilor administratori”, a declarat ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu.

Astfel, contractele de achiziţii care depăşesc valoarea de 100.000 de euro (în cazul achiziţiilor de servicii), respectiv 500.000 de euro (pentru bunuri şi lucrări) vor fi publicate trimestrial pe site-urile companiilor energetice de stat. De asemenea, în luna ianuarie a fiecărui an, societăţile vor publica într-un raport anual toate sponsorizările efectuate în anul anterior.