Având în vedere informaţiile eronate incluse în Cererea de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, Departamentul pentru Energie face următoarele precizări: Comisia (DG COMP) a confirmat primirea prenotificării în dată de 2 august 2013; Prenotificarea este înregistrată în SANI (State Aid Notification Interactive System) sub indicativul SA 37177 2013/PN – Modificări aduse schemei de sprijin prin certificate verzi, se arată în comunicat. Potrivit aceleiași surse, în urma transmiterii prenotificării de către autorităţile române, Comisia a apreciat că, la prima vedere, modificările supuse atenţiei de către autorităţile române nu par să ridice probleme semnificative în termeni de compatibilitate.

În ceea ce priveşte procedurile de lucru în relaţia cu Comisia Europeană, precizăm că prenotificarea este o etapă necesară în relaţia de informare a Comisiei deoarece dă posibilitatea acesteia să solicite clarificări şi informaţii suplimentare înainte de luarea unei decizii, mai precizează comunicatul.

În scrisoarea din 3 octombrie 2013, invocată în Cererea Preşedinţiei, sunt enumerate măsurile pentru care se face invitaţia de notificare: amânarea temporară a unor certificate verzi până în 2017-2018; modificări ale mecanismului de ajustare (la supracompensare); limitarea acreditărilor la nivelele stabilite în PNAER; posibilitatea de a solicită garanţii financiare la racordare; tranzacţionarea certificatelor verzi numai pe piaţă centralizată; anularea suportului pentru instalaţii fotovoltaice pe terenuri agricole; anularea suportului pentru energia livrată peste notificările orare; preluarea energiei cu certificate verzi pe baza de contracte ferme, mai spun cei de la Energie.

”În dată de 25 octombrie 2013, s-a întâlnit Grupul de lucru constituit pentru redactarea notificării (Departamentul pentru Energie, Consiliul Concurenţei, ANRE, OPCOM, Transelectrica). În urmă reluării dezbaterii OUG 57/2013 în Parlament, care urmă să conducă implicit la modificări, pentru a nu oferi Comisiei spre evaluare măsuri contradictorii care să conducă la reluarea procedurii, notificarea a fost amânată până la finalizarea dezbaterilor din Parlament şi adoptarea legii”, consideră oficialii Departamentului pentru Energie.

Aceștia mai spun că, la iniţierea OUG 57, s-a luat în calcul creşterea necontrolată a preţurilor la clienţii finali de energie electrică pe seama contribuţiei pentru energia regenerabilă, de la 8 lei în 2011 la 53 de lei pe MWh în primul semestru din 2013.

În plus, potrivit lor, premisele depăşirii capacităţilor de racordare şi de echilibrare a sistemului energetic naţional nu pot fi ignorate. ”Nu în ultimul rând, România, similar celorlalte state europene, se confruntă cu o ameninţare la nivelul competitivităţii sectorului energointensiv, existând un risc foarte mare de relocare a acestor operatori economici. Ajustarea reglementărilor este imperios necesară, având în vedere şi faptul că măsurile sunt luate în condiţiile în care există toate premisele că România să atingă din anul 2014 obiectivul naţional asumat pentru anul 2020 prin Directiva 2009/28/CE privind ponderea energiei din surse regenerabile, de 24% în consumul final brut de energie”, au adăugat ei. În acest context, trebuie analizat ”cu atenţie” ce înseamnă interesul naţional şi cum vor fi apărați consumatorii casnici şi industriali.

Preşedintele Traian Băsescu a semnat marţi cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea OUG nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.