Cele trei mine incluse în programul de închidere mine 2011 – 2018 sunt Petrila, Paroşeni şi Uricani.

Ajutorul de stat este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie.

Pentru acoperirea pierderilor aferente producţiei curente se vor aloca 122,4 milioane de lei. Acest lucru înseamnă diferenţa dintre preţul huilei şi costurile ridicate de producţie.

Restul sumei de 51,5 milioane de lei reprezintă ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepţionale, astfel: 9,5 milioane de lei pentru plăţi compensatorii, 9,8 milioane de lei facilităţi pentru pensionari, 4,1 milioane de lei pentru programe de reconversie profesională, iar 28 milioane de lei pentru lucrări de închideri mine.

'Având în vedere prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, în urma analizei situaţiei tehnico-economice a minelor din cadrul Companiei Naţionale a Huilei Petroşani s-a stabilit că exploatările miniere Petrila, Paroşeni şi Uricani vor fi închise în perioada 2011 – 2018. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CNH Petroşani a întocmit Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele trei exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul notificării transmise la Comisia Uniunii Europene', se arată în nota de fundamentare.

În data de 22 februarie 2012, Comisia Europeană a autorizat România să acorde din fondurile publice un ajutor de 1,169 miliarde de lei, respectiv aproximativ 270 de milioane de euro, în vederea închiderii celor trei mine de cărbune necompetitive.

'Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie monitorizează nivelul de acordare a ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât preţurile cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe ţări', se mai arată în nota explicativă.

Sursa: Agerpres

Te-ar putea interesa și: